Poslední příspěvky

Důl Bližná v Černé v Pošumaví

Důl Bližná, jáma Václav (Foto: F. Krejča)Geologický průzkum na ložisku Bližná byl zahájen v 50. letech povrchovými pracemi, na …

15.9. 2014 | Zanechat komentář | Více...

Kutací obvod Josefa Zwierziny

Důl Josef (Zwierzina II)Jen o několik let později než v kutacím obvodu hraběte Larisch-Mönnicha v petřvaldské dílčí pánvi započala …

Úklonná jáma v Horním Benešově

Pohled na důl v Horním BenešověLikvidace hlavního důlního díla Úklonná jáma (HDD ÚJ) dolu Horní Benešov byla povolena rozhodnutím …

Výbuch na Dole Doubrava 12. února 1949

Důl DoubravaJednou z podstatných příčin zhoršení situace bezpečnosti práce v dolech ostravsko-karvinského revíru ihned po skončení 2. světové války …

Historie hornictví v Horním Benešově (1)

Agricola (De Re Metallica Libri)Důlní bohatství Horního Benešova bylo známo daleko za hranicemi již za Přemyslovců a z té …

29.8. 2014 | Zanechat komentář | Více...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (5)

Důl Zdeněk Nejedlý III v Odolově (foto S. Krčmář)1. světová válka, meziválečné období i 2. světová válka přinesla svatoňovickým …

25.8. 2014 | Zanechat komentář | Více...

Upoutávky

Odkazy

Archiv

Nejnovější příspěvky

Štítky

Důl Paskov