POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

Geologická charakteristika důlního pole závodu Rožná II

Důlní pole závodu se nachází v severní části ložiska Rožná. Ložisko Rožná se řadí k východní části moldanubika (strážecké moldanubikum), budované horninami pestré a...

Ujetí skipu a přetržení lana na Dole Mír v Karviné 10....

Dne 10. září ve 23.05 hod. se stala u dvojčinného skipového těžního zařízení ve výdušné jámě č. 1 v závodě 3 mimořádná událost, spočívající...

Sebezáchranný přístroj ZP-4

Sebezáchranný přístroj ZP-4 byl konstruován k ochraně horníků před působením oxidu uhelnatého a teprve později se náhodně zjistilo, že poskytuje rovněž určitou krátkodobou ochranu...

Lignit na jižní Moravě – geologie

Nálezy lignitu na jižní Moravě vzbudily velký zájem vzhledem k malé zalesněnosti širší oblasti regionu. V souvislosti s vybudováním průmyslových center i blízkosti sídelní...

Důl Chrustenice (Chrustenická šachta)

Chrustenické ložisko je tektonickým pokračováním nučické rudní čočky, od které je odděleno Krahulovskou poruchou. První zpráva o dobývání a zpracování železa je v Hájkově...

Ložisko Mníšek pod Brdy (Důl Skalka)

Těžba železných rud na mníšeckém ložisku po 2. světové válce navázala na jeho využívání v období okupace. Hlavní přístupy k ložisku tvořila čtyři otvírková...

HISTORIE

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Kutnohorské dolování (5)

Jak u Pražanů, tak u Táborů se projevovala snaha o zachování kontinuity v báňské a mincovní správě, a proto obě strany ustanovovaly mincmistry. Bylo-li...

Mapa hlubinných dolů

OKD

Ujetí skipu a přetržení lana na Dole Mír v Karviné 10....

Dne 10. září ve 23.05 hod. se stala u dvojčinného skipového těžního zařízení ve výdušné jámě č. 1 v závodě 3 mimořádná událost, spočívající...

HORNICTVÍ VE FILMU