POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

Výbuch dynamitu na Dole Engerth 23. února 1876

Ve středu 23. února 1876 došlo v jámové budově kladenského dolu Engerth k explozi dynamitu, která zdemolovala dvě patra objektu. v budově zahynulo 19...

Železorudné doly Zdice

Zdické rudní ložisko patřilo mezi nejdříve známá a nejdéle těžená ložiska oolitických sedimentárních Fe rud v Barrandienu. Podle nejstarších zachovalých zpráv bylo ložisko „Na...

Propad těžní věže do jámy na Dole Michal 21. března 1871

V úterý 21. března 1871 po 6. hodině večerní došlo při rekonstrukci jámového stvolu Michal v OKR k propadu povrchových staveb centrální části dolu....

Historie těžebních a průzkumných prací na ložisku železných rud v Medlově...

Ložisko železných rud v Medlově u Uničova bylo známo již v minulých stoletích jako součást výskytů železných rud v Hornomoravském úvalu. Pracovalo se zde...

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Kutnohorské dolování (5)

Jak u Pražanů, tak u Táborů se projevovala snaha o zachování kontinuity v báňské a mincovní správě, a proto obě strany ustanovovaly mincmistry. Bylo-li...

HISTORIE

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Kutnohorské dolování (5)

Jak u Pražanů, tak u Táborů se projevovala snaha o zachování kontinuity v báňské a mincovní správě, a proto obě strany ustanovovaly mincmistry. Bylo-li...

Mapa hlubinných dolů

OKD

HORNICTVÍ VE FILMU