POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

Fluoritová těžba a historická důlní díla

Systematická fluoritová těžba na území České republiky byla zahájena po roce 1950. Drobné pokusy o těžbu fluoritu před tímto rokem neměly prakticky větší význam...

Základní systém otvírky Dolu Hamr I

Důl Hamr I byl otevřen čtyřmi jámami. Z těchto jam bylo ložisko horizontálně otevřeno hlavními patrovými překopy v úrovni jednotlivých pater (1. až 5....

Základna rozvoje uranového průmyslu (ZRUP)

Základním úkolem závodu Šachtstroj v Jáchymově byla stavební a montážní činnost, zabezpečující potřeby československého uranového průmyslu v jeho počátcích. Od podzimu 1948, kdy závod...

Výbuch metanu na Dole Schoeller v Libušíně 29. listopadu 2001

Explozivní vyhoření metanovzdušné směsi, ke kterému došlo ve čtvrtek 29. listopadu 2001, si vyžádalo životy čtyř horníků a těžce zranilo další dva. Havárie na Dole...

Dýchací přístroj CH 146 (CH 159 – ramenní vývod)

Je přístroj s regenerací vydechovaného vzduchu, s uzavřeným dýchacím okruhem, opatřený zásobníkem kyslíku a pohlcovačem oxidu uhličitého. Přístroj je určený pro osoby pracující v...

Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná

Dne 11. června 2018 byl proveden plánovaný nehavarijní zásah (PNZ) v areálu jam R2 a R3 bývalého dolu Jasan. Úkolem tohoto PNZ byla rekognoskace...

HISTORIE

Fluoritová těžba a historická důlní díla

Systematická fluoritová těžba na území České republiky byla zahájena po roce 1950. Drobné pokusy o těžbu fluoritu před tímto rokem neměly prakticky větší význam...

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Mapa hlubinných dolů

OKD

Poslanecká komise k OKD požádá policii, aby předvedla Zdeňka Bakalu. Nemůže...

Sněmovní vyšetřovací komise k prověření privatizace těžební společnosti OKD požádá policii, aby předvedla k podání výpovědi finančníka Zdeňka Bakalu. Novinářům to v úterý řekl...

HORNICTVÍ VE FILMU