Dějiny hornictví

Úvod Dějiny hornictví
Historie hornictví v českých zemích spadá do prvopočátků osídlení našeho území slovanskými kmeny

Československý uranový průmysl

Historie překotného rozvoje těžby uranových rud v Československu po 2. světová válce je jednoznačně spojena s jáchymovským revírem. Těžba uranu byla zahájena v Jáchymově, kam...

Hornictví v českých zemích (V. část)

Vývoj hornictví koncem 19. a počátkem 20. století Toto údobí se vyznačuje velmi dynamickým rozvojem hornické činnosti v českých zemích. Zejména v letech 1860-1890 došlo...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (6)

1551 bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově 1551 byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj 1551 byla na...

Kutnohorské dolování (4)

Všechna hlavní pásma kutnohorská byla tedy známa od počátku čtrnáctého století. O významu a rozsahu dolování svědčí to, že již kolem roku 1300 bylo...

Útlum těžby uhlí na Dole Paskov je nyní v rukou vlády

Mf DNES, 22.7. 1997 P a s k o v - Vláda bude zřejmě hned po prázdninách projednávat návrh na zastavení těžby uhlí na Dole...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (4)

Avšak uzavření dolů u Suché Rudné nebylo trvalé. R. 1762 prováděl totiž na výzvu těžařstva jejich vizitaci kutnohorský šichtmistr Alis. Ten předpokládal, že zmáhací...

Hornictví v českých zemích (I. část)

Hornictví v českých zemích má tisíciletou tradici. Hornická činnost ve všech dobách a jejích proměnách významnou měrou ovlivňovala hospodářsky, politický a kulturní vývoj českého...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VI. část)

V srpnu 1926 se začalo s těžbou na dole Leo. V roce 1927 těžba poklesla. Na dole Nové štěstí byla zahájena těžba v říjnu...

Kutnohorské dolování (2)

I po velkých objevech v devadesátých letech zůstala Hora pouhou horskou obcí. Právní poměry v radním okrsku byly poněkud zmatené, ale to nemohlo vadit...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (20)

1971 byly otevřeny lomy Most a Březno na Mostecku 1971 byly nasazena štítová výztuž OMKT-M na Kladensku 1971 byly na Slovensku zrušeny doly Marie Sněžná ve...