Dějiny hornictví

Úvod Dějiny hornictví
Historie hornictví v českých zemích spadá do prvopočátků osídlení našeho území slovanskými kmeny

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (V. část)

Velké obtíže se dostavily kolem roku 1890. Příčin bylo několik: zvyšující se konkurence olova ze zámoří, stoupající produkce olova v Příbrami, nedostatek otvírek, velké...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (2)

1102 - kromě zlata se u Stupné, východně od Nové Paky, těžily také stříbrné rudy 1115 - je doložen poplatek Kladrubskému klášteru 50 hřiven železa...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (2)

Velkým přínosem pro doly v okolí Ohře byla její regulace v délce 10 km, s níž se počalo v roce 1902 a zároveň i...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (2)

Do dalších sporů se dostala bruntálská vrchnost zejména po publikování nového horního řádu císaře Rudolfa, který vstoupil ve Slezsku v platnost r. 1577. Při...

Kutnohorské dolování (2)

I po velkých objevech v devadesátých letech zůstala Hora pouhou horskou obcí. Právní poměry v radním okrsku byly poněkud zmatené, ale to nemohlo vadit...

Fluoritová těžba a historická důlní díla

Systematická fluoritová těžba na území České republiky byla zahájena po roce 1950. Drobné pokusy o těžbu fluoritu před tímto rokem neměly prakticky větší význam...

Hornictví v českých zemích (IX. část)

Léta 1955 - 1968 Vývoj hornictví v této době probíhal v ovzduší vyhrocené studené války a národohospodářských koncepcí souhrnné označovaných jako údobí železných pětiletek. Příkazem...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VII. část)

Posledním údobím rozmachu hornictví na Stříbrsku jsou léta 1950 –1975. Nové údobí báňského podnikání ve Stříbře nastalo po více než patnáctileté přestávce provozu. Průzkumné...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (18)

1951 18.12. zahynulo při důlním neštěstí na dole 1. máj v Karviné 13 záchranářů 1951 byla zahájena výstavba dolů Lehota a Dolina na Slovensku 1951 byl...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (15)

1900 11.1. při přetržení těžního lana na dole Jan-Maria ve Slezské Ostravě zahynulo 8 havířů, 5 bylo těžce zraněno 1900 8.8. vyhořela jáma Lill u...