Dějiny hornictví

Úvod Dějiny hornictví
Historie hornictví v českých zemích spadá do prvopočátků osídlení našeho území slovanskými kmeny

Historie těžby železných rud na Nučicku

Do poloviny 19. století spadá nález železné rudy v nučickém ložisku. Při sledování úložních poměrů ložiska sférosideritu od Zlíchova k Tachlovicům a Vysokému Újezdu...

Postava T.O.J. Gheyselincka v oblasti útlumu českého hornictví (I. část)

Osobnost, o které se v uhelném hornictví našeho státu v současné době nejvíce hovoří. Pan Thyl Gheyselinck je pro mnohé tajemnou osobností a pověst, která...

Historie hornictví v Horním Benešově (4)

Začátkem 17. století byly doly hodně zaplaveny a stříbro značně zlevnilo. Chuť do dolování byla stále slabší. Listinný materiál z této doby dosud nebyl...

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Hornictví v českých zemích (IX. část)

Léta 1955 - 1968 Vývoj hornictví v této době probíhal v ovzduší vyhrocené studené války a národohospodářských koncepcí souhrnné označovaných jako údobí železných pětiletek. Příkazem...

Historie přísečnicko-měděneckého revíru

Rudní revír v okolí Přísečnice, Měděnce a Vejprt se rozkládá v severozápadní části chomutovského okresu ve vrcholové části Krušných hor, které se zde zvedají...

Na zajištění bezpečného útlumu šachet na Ostravsku chybějí peníze (1999)

O s t r a v a - Zatímco v Karviné se stále ještě intenzivně dobývá černé uhlí, Ostrava bojuje od roku 1991 s...

Mayrovka, Ronovka… a co dále

Mayrovka, Ronnovka - legendy kladenského hornictví, šachty, na kterých fáralo několik generací havířů. Cestička k Majrovce pomalu zarůstá trávou - každý důl dospěje na...

České hornictví v roce 1996

České hornictví v roce 1996 lze charakterizovat slovy stabilizace až mírný vzestup. S výjimkou těžby černého uhlí a rud, u kterých došlo k mírnému...

Hornictví v českých zemích (VII. část)

Léta 1940 -1945 Pozitivní vývoj hornictví v meziválečném údobí byl přerušen obsazením českých zemí hitlerovským Německem a rozpoutáním druhé světové války. Zabavení židovského majetku a konfiskace...