Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Doly v okolí Jáchymova: Doly u Božího daru

Boží Dar (Gottesgab) leží severně od Jáchymova na temeni Rudohoří, poblíž jeho nejvyššího bodu, Keilberg neb Sonnenwirbel (česky prý „Klín") zvaného, 1244 m. vysokého,...

Z historie hornictví na Jesenicku (6)

Teprve kolem roku 1928 dalo biskupské komorní ředitelství vypracovat jedním universitním profesorem z Vratislavi důkladný rozbor hornin ze štol kolem Příčného vrchu a dokonce...

Počátky důlní činnosti v Kutné Hoře

V desátém století byl Malín patrně hradem a mincovnou Slavníkovců; na počátku 12. století byl trhovým místem, neboť jim vedla cesta z Polabí do...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (6)

Tuto původní představu o hloubkovém pokračování ložiska nutno po provedení podrobného průzkumu realizovaného v letech 1983 - 1990 v plné šíři odmítnout. Původní dělení...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (2)

V roce 1812 novým horním zákonem byl grafit vyhlášen za vyhrazený nerost. Jako prvnímu bylo uděleno právo těžby Josefu Korgerovi u Malého Vrbna. V...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VII. část)

Posledním údobím rozmachu hornictví na Stříbrsku jsou léta 1950 –1975. Nové údobí báňského podnikání ve Stříbře nastalo po více než patnáctileté přestávce provozu. Průzkumné...

Z historie hornictví na Jesenicku (4)

Dvojnásobný počet osob, zaměstnaných při odvodňování štol, ukazuje, jak obrovského úsilí bylo třeba při řešení otázky spodních vod, zaplavujících horní díla. Užívalo se k...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (III. část)

Prvním perkmistrem byl Antonín Alis. Prvním správcem soudu byl Jan Fakund Hald. V osmdesátých a devadesátých létech 18. století byly doly v okolí dědičné...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (II. část)

Vydání samostatného horního pořádku, jako důsledek rozvoje hornických prací, vneslo pořádek také do udělování propůjček, dosud libovolně prováděných perkmistrem a městskou radou, i do...

Historie hornictví v Horním Benešově (1)

Důlní bohatství Horního Benešova bylo známo daleko za hranicemi již za Přemyslovců a z té doby se zachovaly četné haldy na trati zvané „U...