Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie českého a slovenského hornictví v datech (3)

1301 - byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní 1301 - byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město 1302 - první písemná zpráva...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (IV. část)

V roce 1836 byla povolena českým guberniem stavba nové huti, kterou postavil H. W. Köhler za cenu 7 464 zlatých. Shluk kolem událostí 1848...

Dolování na Cínovci (10)

Není divu, že po okupaci českého pohraničí se říšskoněmecké báňské úřady vrhly na daleko bohatší českou část Cínovce jako na vítanou kořist. Zájem o...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (18)

1951 18.12. zahynulo při důlním neštěstí na dole 1. máj v Karviné 13 záchranářů 1951 byla zahájena výstavba dolů Lehota a Dolina na Slovensku 1951 byl...

Historie březohorského rudného revíru a dolování na Příbramsku (1)

Stručná geologická situace Příbramska Území Příbramska patří geologicky k Českému masivu a je budováno 2 hlavními geologickými celky a to barrandienem a středočeským plutonem, v...

Hornictví v českých zemích (III. část)

České hornictví v době předbělohorské Druhá významná etapa rozvoje hornictví v českých zemích spadá do konce XV. století a počátku XVI. století. Byla zahájena snahami...

Hornictví v českých zemích (I. část)

Hornictví v českých zemích má tisíciletou tradici. Hornická činnost ve všech dobách a jejích proměnách významnou měrou ovlivňovala hospodářsky, politický a kulturní vývoj českého...

Kutnohorské dolování (5)

Jak u Pražanů, tak u Táborů se projevovala snaha o zachování kontinuity v báňské a mincovní správě, a proto obě strany ustanovovaly mincmistry. Bylo-li...

Kutnohorské dolování (3)

Kutnohorské dolování můžeme sledovat téměř nepřetržitě od čtrnáctého století. Pro jeho stav v době kolem roku 1300 jsou významné jednak zmínky o antiqua neulango...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (9)

1701 nejstarší záznam o těžbě rtuti v Nižné Slané 1702 byla zahájena stavba vysoké železářské pece u Příbrami, v dnešní obci Vysoká Pec 1702 je písemně...