Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie českého a slovenského hornictví v datech (2)

0
1102 - kromě zlata se u Stupné, východně od Nové Paky, těžily také stříbrné rudy 1115 - je doložen poplatek Kladrubskému klášteru 50 hřiven železa...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (19)

0
1961 1.4. byl důl Ludvík v Ostravě-Radvanicích přičleněn k dolu Julius Fučík v Petřvaldu 1961 byla vyrobena první čs. mechanizovaná výztuž DVP 14 v n.p....

Historie českého a slovenského hornictví v datech (7)

0
1601 vydal August ze Schönbergu tištěný horní řád pro kraslické doly 1601 byl vydán nový vodní řád pro slavkovské a krásenské doly 1601 byl Boží Dar...

Johannes Mathesius (1504-1565)

0
V ekonomickém vývoji českých zemí v minulosti měly mimořádný význam objev a postupné dobývání 134 stříbrorudných žil jáchymovského ložiska. Vysoké výtěžky z nich umožnily...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (4)

0
Menším ložiskem těženým v rámci Rudných dolů Jeseník n.p. v pozdější době bylo ložisko Kronfelzov (DP Šléglov I). Vyhledávací průzkum grafitu na ložisku Kronfelzov...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (8)

0
1651 byla zrušena mincovna v Jáchymově a přeložena do Prahy 1651 byla zahájena těžba antimonitu u Jasenné na Slovensku 1652 byl prováděn rozsáhlý průzkum Náchodského panství...

Hornictví v českých zemích (III. část)

0
České hornictví v době předbělohorské Druhá významná etapa rozvoje hornictví v českých zemích spadá do konce XV. století a počátku XVI. století. Byla zahájena snahami...

Historická důlní díla v Suchovršicích

0
Ve skalnaté stráni na pravém břehu Úpy se nachází historická důlní lokalita známá pod jménem "Zlatá jáma", která geologicky a zejména mineralogicky koresponduje s...

Historie hornictví v Horním Benešově (2)

0
Jiří z Brandenburku se věnuje rozvoji dolů, ale smrtí Ludvíka II. u Moháče odchází věrný přítel. Ferdinand I. Habsburský požaduje všechna důlní práva pro...

Počátky dolování na Cínovci (4)

0
Podle vlastní lobkovické rodinné tradice se část dolů na Cínovci dostala do jejich majetku r. 1504, podle Hallwicha vlastnili poloviny Předního a Zadního Cínovce...