Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie českého a slovenského hornictví v datech (3)

1301 - byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní 1301 - byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město 1302 - první písemná zpráva...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (5)

Velkým přelomem v rozvoji závodu byl přechod z hlubinné na povrchovou těžbu otvírkou ložiska Konstantin (DP Velké Vrbno I). V minulosti byly na ložisku...

Počátky dolování na Cínovci (2)

V době vzestupu moci rodiny Koldiců, dne 22. listopadu 1378, objevuje se jméno pozdější obce Cínovec poprvé v listině. Kněz Jan z Cinvaldu, míšeňské...

Krátký pohled do historie dobývání lignitu na Šardicku

Počátky dobývání lignitu na Šardicku nebo blízkém okolí spadá do doby počátku devatenáctého století, někdy okolo roku 1840. Větší rozsah těžby až po roku...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (9)

1701 nejstarší záznam o těžbě rtuti v Nižné Slané 1702 byla zahájena stavba vysoké železářské pece u Příbrami, v dnešní obci Vysoká Pec 1702 je písemně...

Svatý Prokop – křesťanský patron horníků

Hornictví s jeho tradicemi lze stěží přirovnat k běžným lidským činnostem. Jedná se o profesi, při níž dominuje soudržnost, odpovědnost, ale také vydání se...

Historie přísečnicko-měděneckého revíru

Rudní revír v okolí Přísečnice, Měděnce a Vejprt se rozkládá v severozápadní části chomutovského okresu ve vrcholové části Krušných hor, které se zde zvedají...

Hornictví v českých zemích (VI. část)

Hornictví v období 1919 - 1939 V meziválečném údobí 1919-1939 byl hospodářský vývoj poznamenán výraznou stagnací tohoto odvětví národního hospodářství spojenou s poklesem výroby v...

Kutnohorské dolování (2)

I po velkých objevech v devadesátých letech zůstala Hora pouhou horskou obcí. Právní poměry v radním okrsku byly poněkud zmatené, ale to nemohlo vadit...

Hornictví v českých zemích (V. část)

Vývoj hornictví koncem 19. a počátkem 20. století Toto údobí se vyznačuje velmi dynamickým rozvojem hornické činnosti v českých zemích. Zejména v letech 1860-1890 došlo...