Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Severočeská uhelná společnost

Severočeská uhelná společnost patřila koncernu bankovního domu Petschek se sídlem v Praze. Patřila mu rovněž i většina akcií Mostecké společnosti a ústecká Montanní společnost....

Historie báňské činnosti v oblasti Starého Ranska

Dolování rud na staroranském masivu má staletou tradici. První známky v literatuře o založení hamru na zpracování železné rudy na katastru obce Ransko pochází...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (21)

1981 byl nasazen první technologický celek TC-2 v Sokolovském revíru 1981 byly v k.p. Ostroj vyrobeny první pásové dopravníky 1981 v Bohousové byl proveden vyhledávací vrtný...

Vývoj dolování drahých a barevných kovů na severní Moravě do konce...

Pro celkové hodnocení vývoje hornictví na severní Moravě je rozhodující 16. století, které velmi dobře dokumentuje listinný materiál. Plně vystihuje povahu prací odpovídajících významu...

Historie přísečnicko-měděneckého revíru

Rudní revír v okolí Přísečnice, Měděnce a Vejprt se rozkládá v severozápadní části chomutovského okresu ve vrcholové části Krušných hor, které se zde zvedají...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (6)

1551 bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově 1551 byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj 1551 byla na...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (1)

První zprávy o dolování v regionu se dochovaly v "Horní knize panství Sokolovského" zachycující období let 1573 - 1789. Zápisy však hovoří o těžbě...

Počátky dolování na Cínovci (8)

První válečný rok proběhl na Cínovci ještě za zcela mírových podmínek. Lobkovické horní ředitelství zaměstnávalo v předválečných letech pět až osm lidí, před rokem...

Svatý Prokop – křesťanský patron horníků

Hornictví s jeho tradicemi lze stěží přirovnat k běžným lidským činnostem. Jedná se o profesi, při níž dominuje soudržnost, odpovědnost, ale také vydání se...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (5)

Také posudek horního rady Lembergera vyzněl pro doly nepříznivě a byl příčinou toho, že zdejší práce byly úplně zastaveny, dělníci propuštěni a důlní zásoby...