Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie Strana 4

Z historie hornictví na Jesenicku (4)

Dvojnásobný počet osob, zaměstnaných při odvodňování štol, ukazuje, jak obrovského úsilí bylo třeba při řešení otázky spodních vod, zaplavujících horní díla. Užívalo se k...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (3)

Největší těžená ložiska důlním způsobem v tomto období byla v DP Staré Město, byla to ložiska Alois, Heřman, Heřman – sever v Malém Vrbně....

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (3)

S briketováním uhlí se v revíru začalo v roce 1880 v Kynšperku. V roce 1890 zde byla uvedena do provozu ještě i druhá briketárna....

Z historie hornictví na Jesenicku (3)

Těžilo se nejen v tzv. městském údolí, kde vznikla hornická osada, ale i přímo pod Jánským Vrchem, kde byla r. 1928 odkryta prudkými dešti...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (2)

V roce 1812 novým horním zákonem byl grafit vyhlášen za vyhrazený nerost. Jako prvnímu bylo uděleno právo těžby Josefu Korgerovi u Malého Vrbna. V...

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (1)

Centrem tohoto historického hornického území je Staré Město pod Sněžníkem. Město leží na rozhraní masivu Kralického Sněžníku (1422 m n.m.) a Hrubého Jeseníku, asi...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (2)

Velkým přínosem pro doly v okolí Ohře byla její regulace v délce 10 km, s níž se počalo v roce 1902 a zároveň i...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (1)

První zprávy o dolování v regionu se dochovaly v "Horní knize panství Sokolovského" zachycující období let 1573 - 1789. Zápisy však hovoří o těžbě...

Z historie hornictví na Jesenicku (2)

Podnikatelé, zvaní též kverkové neboli těžíři, neuspěli a finančně vykrváceli. Teprve za biskupa Jana Turza (1506-1520), pocházejícího z rodu známých slovenských důlních magnátů, dostalo...