Doly a revíry

Úvod Doly a revíry
Pohlédněme společně do hornických revírů naší vlasti. RUD, ZUD, OKR, UD aj... Vzpomínáte?

Důl Kolektiv ve Rtyni v Podkrkonoší

Jáma byla hloubena v letech 1901 - 1912 na celkovou hloubku 220,2 m vč. 4 m jámové tůně. Rekonstrukce jámy proběhla v roce 1965...

Důl Staříč

Na sklonku zimy 1961/1962 byla zahájena výstavba největšího dolu v OKR na koksovatelné uhlí. Tento důl, pojmenovaný Dolem Staříč, se nachází v nejjižnější části...

Rudné doly Jeseník, závod Horní Benešov

Intenzivní geologicko-průzkumné práce, prováděné na hornobenešovských ložiscích v letech 1949-1959, vedly k rozhodnutí zahájit výstavbu těžebního a zpracovatelského závodu. Do provozu byl závod uveden...

Horníci zapalují svíčky za kolegy, úřad mluví o vysoké koncentraci metanu

Nejprve třináct symbolických svíček za každý život, který vyhasl. Teď už jich ale u dolu ČSM hoří více. Zapalovat je chodí současní horníci i...

Velkolom ČSA v SHR (1)

V devadesátých letech 19. století působila v severočeském hnědouhelném revíru řada soukromých těžařských společností. V té době pronikl na Mostecko státní c.k. kapitál, v...

Likvidace jámy Eleonora v Doubravě

Pozn. Zdař Bůh.cz tímto děkuje společnosti OKD a p. fotografovi Richardu Skláři za poskytnutí fotografií jámy Eleonora.

Odboráři vyzvali představenstvo a dozorčí radu OKD k odstoupení

Obavy horníků OKD o odstupné sílí a čím dál tvrdší jsou i vyjádření odborářů. Ve čtvrtek vyzvali k odstoupení představenstvo i dozorčí radu firmy....