Březohorský rudní revír

Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (2)

Významným rokem v bohutínském dolování byl rok 1912. Toho roku došlo k zastavení těžby na Štěpánce a tím i k zastavení chodu úpravny na...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (1)

V době, kdy většina březohorských dolů se přiblížila k světové tisícimetrové hloubce a důl Vojtěch již tuto hloubku překročil, začal se na hranicích vysokopeckého...

120. výročí důlního neštěstí na Březových Horách

Dnes si připomínáme 120 let od tragické události, které se udála v podzemí příbramských dolů. V úterý 31. května 1892 krátce po jedenácté hodině...

Význam příbramských dolů pro rozvoj báňských věd

Příbramské doly se proslavily nejen svým významem hospodářským, ale i značným příspěvkem, který přinesly k světovému rozvoji bánských věd. Po staletí dobývali příbramští horníci...

Ševčinský důl v Příbrami

Důl, mj. nazývaný take Franzschacht, byl zaražen roku 1813 v místech původní středověké šachtice. Šachetní budova Ševčinského dolu pochází z roku 1879. Je vybudována...

Důl Anna na Březových Horách

Důl Anna (Anenský důl) byl zaražen na Březových Horách v roce 1789 jako nejstarší po jámě Vojtěch v novodobé historii revíru. Stalo se tak...

Důl Vojtěch na Březových Horách

Důl Vojtěch na Březových Horách patřil k hlavním a z ekonomického hlediska nejvýznamnějším dolům březohorského rudního revíru. Tento revír proslavil Příbramsko u nás i...

Likvidace hornické činnosti v klasickém březohorském rudním revíru

Hornická činnost historického březohorského rudního revíru, která se začala již v době slávy a rozmachu keltské říše, pokračovala přes středověk až do současné doby,...

Důl Drkolnov v Příbrami

R. 1836 byla založena nová kolmá šachta na Drkolnově, poněvadž západně položená Wolfgangova šachta již nestačila svým větrným strojem čerpat důlní vody. Také se...

Důl Wolfgang v Příbrami

U staré úklonné jámy Wolfgang ústila i štola Wolfgang. Přesný rok založení jámy Wolfgang není znám, někteří autoři udávají rok založení v roce 1828,...