Březohorský rudní revír

Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír

Důl Štěpánka v Bohutíně

První svislá jáma v bohutínském revíru byla zaražena v roce 1827, a to v místech, kde bohutínskou štolou, raženou od roku 1821, byly překříženy...

Ševčinský důl v Příbrami

Důl, mj. nazývaný take Franzschacht, byl zaražen roku 1813 v místech původní středověké šachtice. Šachetní budova Ševčinského dolu pochází z roku 1879. Je vybudována...

Dosažení svislé hloubky 1000 m na Dole Vojtěch na Březových Horách

V 60. i 70. letech 19. století se intenzivně pokračovalo v hloubení Vojtěšského dolu. Roku 1869 byl důl již hluboký 800 m,...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (1)

V době, kdy většina březohorských dolů se přiblížila k světové tisícimetrové hloubce a důl Vojtěch již tuto hloubku překročil, začal se na hranicích vysokopeckého...

Důl Drkolnov v Příbrami

R. 1836 byla založena nová kolmá šachta na Drkolnově, poněvadž západně položená Wolfgangova šachta již nestačila svým větrným strojem čerpat důlní vody. Také se...

Důl Wolfgang v Příbrami

U staré úklonné jámy Wolfgang ústila i štola Wolfgang. Přesný rok založení jámy Wolfgang není znám, někteří autoři udávají rok založení v roce 1828,...

Důl Vojtěch na Březových Horách

Důl Vojtěch na Březových Horách patřil k hlavním a z ekonomického hlediska nejvýznamnějším dolům březohorského rudního revíru. Tento revír proslavil Příbramsko u nás i...

Důl Ferdinand (Ferdinandka) v Příbrami

Mocná výplň Strachovské žíly u Jarošovky a i její směrné pokračování k Březovým Horám dalo podnět k založení druhé svislé jámy na této žíle....

Důl Hůrka v Bohutíně

Zároveň se znovuotevřením jámy Řimbaba se v červenci 1942 zahajují práce s hloubením nového průzkumného dolu, který dostal název po prostoru, kde byl budován...

Dědičná štola v Příbrami

Koncem 17. století se v březohorských dolech opět zahajuje hornická činnost. Obnovuje se příbramský horní úřad (1689) s rozšířenou působností na dolování v Jílovém...