Březohorský rudní revír

Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír Strana 2

Důl Drkolnov v Příbrami

R. 1836 byla založena nová kolmá šachta na Drkolnově, poněvadž západně položená Wolfgangova šachta již nestačila svým větrným strojem čerpat důlní vody. Také se...

Důl Wolfgang v Příbrami

U staré úklonné jámy Wolfgang ústila i štola Wolfgang. Přesný rok založení jámy Wolfgang není znám, někteří autoři udávají rok založení v roce 1828,...

Důl Řimbaba ve Vysoké Peci

Důl Řimbaba byl za dobu své existence několikrát uzavírán a znovu prozkoumáván. Jeho založení předcházel povrchový průzkum příčnými rýhami a nehlubokými šachticemi. Při průzkumu...

Důl Štěpánka v Bohutíně

První svislá jáma v bohutínském revíru byla zaražena v roce 1827, a to v místech, kde bohutínskou štolou, raženou od roku 1821, byly překříženy...

Důl Hůrka v Bohutíně

Zároveň se znovuotevřením jámy Řimbaba se v červenci 1942 zahajují práce s hloubením nového průzkumného dolu, který dostal název po prostoru, kde byl budován...

Obecnický důl

Značný úbytek rudních zásob na Březových Horách, po roce 1910 přiváděl březohorské dolování k zániku. Jedním z pokusů tento zánik oddálit byl i návrat...

Havárie na Dole Štěpánka 10. června 1971

Havárie, která ve svém důsledku mohla znamenat zatopení celého Dolu 25. únor, byla havárie v jámovém stvolu dolu Štěpánka. K té došlo v ranních...

Důl Jamka

Na základě detailních znalostí řimbabských žil řešil revírník Jindřicha Procházky z Vysoké Pece těžbu bilančního bloku Severozápadní Řimbabské žíly novou těžní jámou v lazeckých...

Prvotní koncepce Hornického muzea v Příbrami – Ševčínský důl

Ševčínský důl podle první alternativy budování hornického muzea v přírodě měl být přístupný klecemi na úroveň 2. patra a na tomto patře se měla...

Průzkumná jáma Barbora na Příbramsku

Na vrchu Vojna nad Žežicemi, před průzkumem na stříbrné a olověné rudy, se od nepaměti těžila železná ruda. Nejvíce se ji z tohoto vrchu...