Doly a revíry

Úvod Doly a revíry Strana 98
Pohlédněme společně do hornických revírů naší vlasti. RUD, ZUD, OKR, UD aj... Vzpomínáte?

Rudné doly Jeseník, závod Horní Benešov

Intenzivní geologicko-průzkumné práce, prováděné na hornobenešovských ložiscích v letech 1949-1959, vedly k rozhodnutí zahájit výstavbu těžebního a zpracovatelského závodu. Do provozu byl závod uveden...

Rudné doly Jeseník, závod Staré Město

Tuha se začala na Staroměstsku dolovat koncem 18. století a teprve od roku 1928 se těží průmyslově. Historie závodu po roce 1945 je charakterizována...

Rudné doly Jeseník, závod Zlaté Hory

Koncepce národohospodářské politiky zaměřené na maximální využití domácích surovin vedla k urychlení geologicko-průzkumných prací na Zlatohorsku. Systematický geologický průzkum zahájený v roce 1951 byl...

Důl Měděnec na Měděnci

Úsek Měděnec byl znám jako rudné ložisko již v první polovině 15. století. Hornická obec Měděnec byla založena roku 1520 s privilegiem svobodného výkupu...

Výstavba Dolu 1. máj v Dubňanech

Hlavní těžiště výstavbových záměrů bylo orientováno do otvírky dolů o kapacitě 300— 600 tis. tun lignitu ročně. Prvým dolem této etapy rozvoje revíru byl...

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (II. část)

Již v den katastrofy bylo zahájeno přísné vyšetřování za účasti vládních a odborných orgánů, při které bylo zjištěno, že důl trpěl četnými a častými...

Výstavba Dolu Obránci míru v Hovoranech

Výstavba dolů Dukla a Obránci míru přinášela nové problémy, vyplývající ze skutečností, že v bezprostředním nadloží i podloží sloje byly písčité silně zvodnělé horizonty....

Katastrofa na Dole Nelson III dne 3.1.1934 (I. část)

Začátkem třicátých let našeho století světová hospodářská krize těžce svírala svou náručí i severočeské doly. Největší tíhu neslo hornictvo, které pocítilo následky malého odbytu...