RD Příbram

Úvod Doly a revíry RD Příbram Strana 2
Rudné doly Příbram

Průzkumné práce na ložisku Harrachov

Průzkumné práce na ložisku byly nově zahájeny v roce 1947 Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. L., jehož zájmem bylo získávat...

Novodobý geologicko-ložiskový průzkum na ložisku Staré Ransko

Vybudování těžkého průmyslu po druhé světové válce v osvobozené vlasti si vyžadovalo ověření dalších domácích surovinových zdrojů. Průzkum se proto orientoval do míst a...

Otvírka Dolu Cínovec a stručná charakteristika ložiska

Cínovecká žulová klenba se nachází na náhorní rovině východní části Krušných hor v těsné blízkosti státní hranice s Německem. Tato dělí ložisko na větší...

Dobývání železné rudy v okolí Měděnce

Pravděpodobně již od samého počátku dobývání železných rud v Krušných horách byly známy dva základní typy železnorudných ložisek, a to jednak žily, jednak "rudní...

Úvodní důlní díla na ložisku Staré Ransko

Ložisko Obrázek bylo otevřeno těžní jámou Tereza. Ražba této jámy byla zahájena pracovníky Geologického průzkumu, n. p., Brno v prosinci 1960. Nadmořská výška ohlubně...

Rudné doly Příbram, závod Netolice

Závod Netolice těží a zpracovává grafit. Současnou výrobní základnu tvoří doly Lazec, Český Krumlov, Bližná, všechny v okrese Český Krumlov, flotační úpravna a správa...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (1)

V době, kdy většina březohorských dolů se přiblížila k světové tisícimetrové hloubce a důl Vojtěch již tuto hloubku překročil, začal se na hranicích vysokopeckého...

Důl Měděnec na Měděnci

Úsek Měděnec byl znám jako rudné ložisko již v první polovině 15. století. Hornická obec Měděnec byla založena roku 1520 s privilegiem svobodného výkupu...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (3)

V roce 1924 byly dobývací práce prováděny jak na jih, tak především na sever od bohutínské jámy. V tomto roce byly připraveny k dobývání...