RUD

Úvod Doly a revíry RUD
Rosické uhelné doly

Nejdůležitější data ve vývoji Dolu Václav Nosek (Kukla) v Oslavanech

1861 – 31. 8. zahájeno hloubení nové jámy, 635 m jihozápadně od dolu Františka, na návrší nad údolím Neslovického potoka. Jáma měla v konečné...

Důl Františka v Padochově – nejdůležitější data ve vývoji dolu

1848 – bratři Kleinové, Ferdinand Löhner a Adolf Petrziczek založili Důl Františka hloubením nové jámy v Padochově. Jáma byla pojmenována po manželce Adolfa Petrziczka. 1853...

Důl Anna ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

1800 – Johann Babtist Müller založil jižně od Zbýšova nový mělký důl, který nazval po manželce Anně. Důlní díla se dostala do hloubek cca...

Důl Simson ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

1848 – bratři Jan a Antonín Müllerové založili Důl Simson hloubením nové jámy ve Zbýšově, v části ,,Na Láně“. 1853 – dokončeno hloubení jámy a...

Důl Antonín ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve vývoji...

1846 – Antonín Rahn zakoupil od sedláka Nekudy půllán č. 17. Část těchto polí vyměnil za pozemek na trati ,,V Dílech“ ve Zbýšově a...

Důl Jindřich I ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve...

1854 – Antonín Rahn založil Důl Jindřich hloubením nové jámy ve Zbýšově, v části zvané ,,Sička“. 1857 – dokončeno hloubení jámy Jindřich I a nový...

Důl Jindřich II ve Zbýšově u Brna – nejdůležitější data ve...

V současné době probíhá intenzivní likvidace poslední dominanty Zbýšova u Brna, šachty, která se zapsala do historie nejenom Rosicko-oslavanského revíru, ale i Československého hornictví....

Stručná historie těžby černého uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru

Počátky dolování uhlí Zkušenosti s vyhledáváním a dobýváním užitkových nerostů se v brněnském kraji traduje již od 13. století. Počátek uhelného hornictví je však možno...

50 let od dokončení první etapy hloubení nové jámy Jindřich II...

Jáma byla k 1. 1. 1964 dohloubena na hloubku 1 250 m a umožnila koncentraci těžby ze závodu Antonín a úseku Julius tj. ze...