DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ

Stručný popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Centrum

Hnědouhelná ložiska jsou sedimentární, deskovitá, zpravidla třetihorního stáří. Celá mocnost cca 30 m se skládá ze tří lavic - svrchní sloj, hlavní (střední )...

Výbuch na Dole Pokrok II 24. ledna 1893

Důl Pokrok II byl tehdy nový a právě zřizoval v jednom revíru lanovku, která vedla od II. úpadní chodby až na takzvanou „šestku“. Na...

Zával na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce 22. ledna 1962

Úrazy na komorách provázely severočeský revír celou jeho historií a tato nehoda je jednak typická a jednak vyvolala určitý předěl. V šedesátých letech byla...

Požár na Dole Pluto 4. května 1965

Dne 4. května 1965 došlo na Dole Pluto v Severočeském hnědouhelném revíru k požáru, který měl za následek zastavení těžby v celém závodě na...

Důl Maršál Koněv v Dřínově

Nejvýznamnějším báňským podnikem jirkovské oblasti byl v minulosti důl Grohmann, bývalý Důl Maršál Koněv. Třebaže hlavní šachta tohoto dolu byla v blízkosti železniční stanice...

Důl Jan Žižka v Chomutově

Největším báňským podnikem chomutovské oblasti byl důl Julius, později zvaný Jan Žižka, jehož těžní jáma leží západně od Míchanic poblíž silnice z Údlic do...

Požár na Dole Kohinoor II 23. prosince 1959

Psal se rok 1959 a na dolech severočeské hnědouhelné pánve se už pět let u všech pracovníků v hlubině povinně používaly filtrační sebezáchranné přístroje...

Otvírková díla Dolu Pluto

Plocha 5. těžebního úseku se nachází v dobývacím prostoru Louka na katastrálním území obce Louka u Litvínova. 5. těžební úsek Dolu Kohinoor byl pozůstatkem...

Důl Pankrác u Brančíků

Na sklonku 70. let 19. století byl u Brančíků londýnským podnikatelem J. R. Eatonem založen také důl Pankrác, otevřený dvěma šachtami 20 až 30...

Zával v komoře na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce 20. října...

Před půlnocí ze dne 20. na 21. října 1980 byly povolány záchranné čety Hlavní báňské záchranné stanice v Mostu k zásahu na Důl Prezident...