DVÚZ

Úvod SHD DVÚZ

Historie Dolu Alexander v Hrdlovce (I. část)

0
Narůstající poptávka po hnědém uhlí koncem osmdesátých a začátkem devade­sátých let 19. století, způsobená bouřlivým rozvojem monopolistického pod­nikání téměř ve všech oborech průmyslové činnosti,...

Důl Emerán v Břežánkách

2
Již v 60. letech 19. století otevřel osecký klášter důl, který snad nesl jméno Wikau. Od oseckého kláštera důl brzy po založení odkoupil vídeňský...

Překop Centrum – Kolumbus

0
Při detailním zkoumání vývojových záměrů dolových polí dolů Centrum — Kolumbus bylo rozhodnuto, že s ohledem na množství a uložení uhelné substance bude nejvhodnější...

Zával na Dole Julius III v Kopistech

0
Dne 23. listopadu 1966 byli náhlým závalem ze stařin uzavřeni na svém pracovišti dva komoráři v komorovém porubu č. 1/67 Dolu Julius III v...

Důl Döllinger (1871 – 1879) v Duchcově

0
Důl Döllinger byl vybudován v roce 1871 Döllingerským těžařstvem se sídlem v Duchcově (Döllinger Gewerkschaft – Dux).  Těžební pole bylo otevřeno těžní jámou Döllinger...

Důl Pluto v Louce u Litvínova

2
Exploatace nerostného bohatství v severní části mosteckého okresu začíná kolem roku 1887, kdy se rozhoduje Drážďanská úvěrová banka k investování finančních prostředků do výstavby...

Požár na Dole Kohinoor II 23. prosince 1959

0
Psal se rok 1959 a na dolech severočeské hnědouhelné pánve se už pět let u všech pracovníků v hlubině povinně používaly filtrační sebezáchranné přístroje...

Požár v úpadnici na Dole Vítězný únor v Záluží 29....

0
Ve dnech 29.-30. 1. 1981 došlo na Dole Vítězný únor v Severočeském hnědouhelném revíru k rozsáhlejšímu důlnímu požáru s místním výbuchem požárních plynů, který...

Výbuch na Dole Kolumbus v Záluží u Mostu dne 18. prosince...

2
Dne 18.12.1959 na noční směně v čerpací stanici "Východ" opuštěného pole Dolu Kolumbus docházelo k silnému kolísání síťového napětí a následkem toho k častému...

Historie dolu Rudiay II v Chudeřicích

0
Historie tohoto dolu není moc dlouhá, trvala jen 56 let, ale těžba uhlí v tomto prostoru je velmi stará. Na pozemcích patřících majitelům bílinského...