UD Hamr

Úvod Doly a revíry UD Hamr Strana 2

Historický vývoj ložiska Hamr

V roce 1959 vznikla při tehdejším útvaru perspektivního průzkumu ÚSVTRS pracovní skupina KP X, později sedimentární skupina n. p. Jáchymovské doly Geologický průzkum (JD...

Organizační vývoj Uranových dolů Hamr

Účelová organizace UD Hamr vznikla v rámci Ústřední správy uranového průmyslu (ÚSUP) k 1. 3. 1966. Zajišťovala vyřešení řady výzkumných a vědeckých prací, podmiňující...