UD Příbram

Úvod Doly a revíry UD Příbram
Uranové doly Příbram

Geologické poměry UD Příbram

Vlastní uranové ložisko je žilným ložiskem hydrotermálního původu, jeho geneze je vázána na exokontakt středočeského granitoidního plutonu, vzniklého v době variského vrásnění. Nejvýznamnějšími průvodními horninami...

Základní systém otvírky a přípravy UD Příbram

Základní systém otvírky ložiska byl řešen svislými jámami hloubenými z povrchu nebo "slepými" jámami, hloubenými z některého již vyraženého patra. Jámy jsou rozmístěny zhruba...

Historie bývalých Uranových dolů Příbram (II. část)

Pro představu o časovém sledu výstavby hlavních těžních jam a tím i o postupu rozvoje celého ložiska lze uvést následující data zahajování jejich hloubení: 1950...

Historie bývalých Uranových dolů Příbram (I. část)

Počátek historie příbramského uranového ložiska spadá do roku 1947, kdy činností průzkumné jednotky vyslané do prostoru Příbrami z Jáchymova, byla v této oblasti potvrzena...