VUD

Úvod Doly a revíry VUD
Východočeské uhelné doly

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Stručná historie důlních provozů ve rtyňsko – svatoňovické kotlině ve 20....

Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o důlních provozech VUD.

Otvírková důlní díla Dolu Zdeněk Nejedlý

Jáma Odolov, reprezentující hlavní vtažné dílo, byla vyhloubena ve střední části ložiska na 5. patro (5/1975-12/1979), tj. na kótu - 250 m n.m, resp....

Otvírka a příprava ložiska Dolu Jan Šverma v Žacléři

Ložisko bylo otevřeno řadou svislých i úpadních jam. V posledním období těžby zůstaly pouze dvě hlavní centrální jámy - Jan a Julie. Dále na...

Štola Ida ve Rtyni v Podkrkonoší

Ražba štoly byla zahájena 17.6. 1846 státní společností Montan Aerars pod svahem Kozince a ve směru cca 60 stupňů nasměrována pod hřeben Jestřebích hor,...

Strážkovický komín ve Strážkovicích

Důlní dílo bylo vyraženo ve druhé polovině 60. let 19. století po visuté sloji na celkovou délku cca 250 m při úklonu 23 stupňů...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (5)

1. světová válka, meziválečné období i 2. světová válka přinesla svatoňovickým horníkům nejenom racionalizaci těžby a novou techniku v podobě elektrických těžních strojů, důlních...