VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 2
Východočeské uhelné doly

Sanace a rekultivace haldy s povrchem Dolu Kateřina I

Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře – autora fotoseriálu.

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (3)

Německá okupace a následná válečná léta vedla ke germanizaci života i hornické práce, znamenala utrpení pro francouzské a ruské zajatce a také značný úbytek...

Ukončení těžební činnosti ve Východočeských uhelných dolech

První nálezy uhlí v nejstarším revíru v ČR, na Žacléřsku, jsou datovány r. 1570. Na Svatoňovicku u Markoušovic byla první uhelná sloj odkryta o...

Dobývací metody používané na Dole Zdeněk Nejedlý

Svatoňovické sloje Stěnování, jako dobývací metoda, začalo být uplatňováno ve svatoňovických slojích koncem 20. let 20. století. Směrná délka byla zpravidla určována pouze změnou ve...

Historická důlní díla v Suchovršicích

Ve skalnaté stráni na pravém břehu Úpy se nachází historická důlní lokalita známá pod jménem "Zlatá jáma", která geologicky a zejména mineralogicky koresponduje s...

Odval není hřiště

Škvárový a hlušinový odval Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší tvoří od nepaměti dominantu rtyňské krajiny. Před patnácti, dvaceti lety - když se...

Fotogalerie Petrovická úpadní

Publikováno se svolením váženého kolegy p. Stanislava Krčmáře - autora fotoseriálu o Petrovické úpadní.