VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 2
Východočeské uhelné doly

Ukončení těžební činnosti ve Východočeských uhelných dolech

1
První nálezy uhlí v nejstarším revíru v ČR, na Žacléřsku, jsou datovány r. 1570. Na Svatoňovicku u Markoušovic byla první uhelná sloj odkryta o...

Dobývací metody používané na Dole Zdeněk Nejedlý

0
Svatoňovické sloje Stěnování, jako dobývací metoda, začalo být uplatňováno ve svatoňovických slojích koncem 20. let 20. století. Směrná délka byla zpravidla určována pouze změnou ve...

Kdyby otevřeli šachtu, hned jdu do práce!

0
Říká se, že všechno zahojí čas. U havířů ale ani 25 let nezacelilo ránu, kterou jim udělalo zavření hlubinných uhelných dolů. Zdař Bůh! Pozdrav, který...

Fotogalerie Důl Kateřina 2 v Radvanicích (současnost)

0
Poděkování: p. Michalu Vláškovi za poskytnutí fotografií.

18 let od ukončení hornické činnosti státního podniku Východočeské uhelné doly...

0
Dnes je tomu přesně osmnáct let, kdy východočeští havíři vyvezli z hlubin posledního činného dolu v Žacléřsko-svatoňovickém revíru poslední vůz černého uhlí. Po politickém...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (5)

0
1. světová válka, meziválečné období i 2. světová válka přinesla svatoňovickým horníkům nejenom racionalizaci těžby a novou techniku v podobě elektrických těžních strojů, důlních...

Otvírka a příprava ložiska Dolu Jan Šverma v Žacléři

0
Ložisko bylo otevřeno řadou svislých i úpadních jam. V posledním období těžby zůstaly pouze dvě hlavní centrální jámy - Jan a Julie. Dále na...