VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 3
Východočeské uhelné doly

Dobývací metody používané na Dole Jan Šverma v Žacléři

První pokusy s dobýváním uhlí na lokalitě byly spojeny s hloubením mělkých šachtic s následnými rozrážkami chodbicemi v oblasti výchozů jednotlivých slojí. Pozdější rozvoj...

Otvírková důlní díla Dolu Zdeněk Nejedlý

Jáma Odolov, reprezentující hlavní vtažné dílo, byla vyhloubena ve střední části ložiska na 5. patro (5/1975-12/1979), tj. na kótu - 250 m n.m, resp....

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (1)

Žacléřsko-svatoňovická uhelná pánev je českou částí velké Dolnoslezské pánve, která se rozkládá po obou stranách česko-polské hranice. Tato vnitrosudetská pánev má eliptický tvar s...

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (5)

1. světová válka, meziválečné období i 2. světová válka přinesla svatoňovickým horníkům nejenom racionalizaci těžby a novou techniku v podobě elektrických těžních strojů, důlních...

Důl Kolektiv ve Rtyni v Podkrkonoší

Jáma byla hloubena v letech 1901 - 1912 na celkovou hloubku 220,2 m vč. 4 m jámové tůně. Rekonstrukce jámy proběhla v roce 1965...

Otvírka a příprava ložiska Dolu Jan Šverma v Žacléři

Ložisko bylo otevřeno řadou svislých i úpadních jam. V posledním období těžby zůstaly pouze dvě hlavní centrální jámy - Jan a Julie. Dále na...

Štola Xaver ve Starém Sedloňově

Původní název díla je „Xavery Erbstollen" (Dědičná štola Xaver), v některých pramenech je dílo uváděno jako „Dědičná štola sv. Františka Xaverského" nebo také jako...

Pád klece do jámy na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově

Přetisk z časopisu Kahan č. 48 a 49 ročníku 1988 vydávaného státním podnikem Kamenouhelné doly, koncern, Kladno. Začnu suchou citací z páteční Práce z 18....