VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 4
Východočeské uhelné doly

Historická důlní díla v okolí Žacléře a Lampertic

První zprávy o nálezu černého uhlí v trutnovském regionu pocházejí z konce 16. století. Listinou ze dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený...

Hornictví v Krkonoší a Podkrkonoší

Dějiny hornictví trutnovského regionu sahají do samotných počátků osídlování Podkrkonoší a Krkonoš. Pozornosti kolonistů, kteří pronikali údolím řeky Úpy k tajuplným horám na obzoru,...

Počátky kopání uhlí na Svatoňovicku

Není důvodu předpokládat, že by znalost výskytu kamenného (minerálního) uhlí na Svatoňovicku byla pozdějšího data než na Žacléřsku, Radnicku, Mostecku apod. Vzhledem k častým...

Štola Xaver ve Starém Sedloňově

Původní název díla je „Xavery Erbstollen" (Dědičná štola Xaver), v některých pramenech je dílo uváděno jako „Dědičná štola sv. Františka Xaverského" nebo také jako...

Petrovická úpadní

Petrovická úpadní byla hloubena v letech 1974 až 1975 v celkové délce 758,5 m o úklonu 15 stupňů v profilu TH Z3 s ocelovou...

Útlum hornické činnosti s.p. VUD (1994)

V letošním roce jsme si 24. března připomněli 500. výročí narození G. Agricoly, jehož Dvanáct knih o hornictví a hutnictví ovlivňuje hornické generace dodnes. Naopak...