VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 4
Východočeské uhelné doly

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (1)

0
Žacléřsko-svatoňovická uhelná pánev je českou částí velké Dolnoslezské pánve, která se rozkládá po obou stranách česko-polské hranice. Tato vnitrosudetská pánev má eliptický tvar s...

Slepý důl

1
Hloubení započalo v letech 1899 - 1917 z obzoru štoly Ida po úroveň II. obzoru na celkovou hloubku 351,1 m + šibík o výšce...

Pád klece do jámy na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově

0
Přetisk z časopisu Kahan č. 48 a 49 ročníku 1988 vydávaného státním podnikem Kamenouhelné doly, koncern, Kladno. Začnu suchou citací z páteční Práce z 18....

Zápar na Dole Zdeněk Nejedlý 1. října 1978

0
Všichni pracovníci Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni mají dosud v živě paměti dramatické událostí z počátku měsíce října 1978, kdy byl zlikvidován rozsáhlý požár...

Otvírka a příprava ložiska Dolu Jan Šverma v Žacléři

0
Ložisko bylo otevřeno řadou svislých i úpadních jam. V posledním období těžby zůstaly pouze dvě hlavní centrální jámy - Jan a Julie. Dále na...

Dobývací metody používané na Dole Jan Šverma v Žacléři

0
První pokusy s dobýváním uhlí na lokalitě byly spojeny s hloubením mělkých šachtic s následnými rozrážkami chodbicemi v oblasti výchozů jednotlivých slojí. Pozdější rozvoj...

Historická důlní díla v Suchovršicích

0
Ve skalnaté stráni na pravém břehu Úpy se nachází historická důlní lokalita známá pod jménem "Zlatá jáma", která geologicky a zejména mineralogicky koresponduje s...

Strážkovický komín ve Strážkovicích

0
Důlní dílo bylo vyraženo ve druhé polovině 60. let 19. století po visuté sloji na celkovou délku cca 250 m při úklonu 23 stupňů...

Štola Xaver ve Starém Sedloňově

0
Původní název díla je „Xavery Erbstollen" (Dědičná štola Xaver), v některých pramenech je dílo uváděno jako „Dědičná štola sv. Františka Xaverského" nebo také jako...

Historická důlní díla v okolí Žacléře a Lampertic

0
První zprávy o nálezu černého uhlí v trutnovském regionu pocházejí z konce 16. století. Listinou ze dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený...