VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 5
Východočeské uhelné doly

Útlum hornické činnosti s.p. VUD (1994)

0
V letošním roce jsme si 24. března připomněli 500. výročí narození G. Agricoly, jehož Dvanáct knih o hornictví a hutnictví ovlivňuje hornické generace dodnes. Naopak...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (4)

0
Skupinování dolů a vytváření monopolního postavení v těžbě uhlí zahájila náchodská vrchnost roku 1801 koupí tehdy nejvýznamnější jámy celého revíru - Adamovy jámy ve...

Štola Xaver ve Starém Sedloňově

0
Původní název díla je „Xavery Erbstollen" (Dědičná štola Xaver), v některých pramenech je dílo uváděno jako „Dědičná štola sv. Františka Xaverského" nebo také jako...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (1)

0
Žacléřsko-svatoňovická uhelná pánev je českou částí velké Dolnoslezské pánve, která se rozkládá po obou stranách česko-polské hranice. Tato vnitrosudetská pánev má eliptický tvar s...

Kdyby otevřeli šachtu, hned jdu do práce!

0
Říká se, že všechno zahojí čas. U havířů ale ani 25 let nezacelilo ránu, kterou jim udělalo zavření hlubinných uhelných dolů. Zdař Bůh! Pozdrav, který...

Strážkovický komín ve Strážkovicích

0
Důlní dílo bylo vyraženo ve druhé polovině 60. let 19. století po visuté sloji na celkovou délku cca 250 m při úklonu 23 stupňů...

Dobývací metody používané na Dole Jan Šverma v Žacléři

0
První pokusy s dobýváním uhlí na lokalitě byly spojeny s hloubením mělkých šachtic s následnými rozrážkami chodbicemi v oblasti výchozů jednotlivých slojí. Pozdější rozvoj...

Odval není hřiště

0
Škvárový a hlušinový odval Dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší tvoří od nepaměti dominantu rtyňské krajiny. Před patnácti, dvaceti lety - když se...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (3)

0
Německá okupace a následná válečná léta vedla ke germanizaci života i hornické práce, znamenala utrpení pro francouzské a ruské zajatce a také značný úbytek...

Slepý důl

1
Hloubení započalo v letech 1899 - 1917 z obzoru štoly Ida po úroveň II. obzoru na celkovou hloubku 351,1 m + šibík o výšce...