VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 6
Východočeské uhelné doly

Slepý důl

Hloubení započalo v letech 1899 - 1917 z obzoru štoly Ida po úroveň II. obzoru na celkovou hloubku 351,1 m + šibík o výšce...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (2)

Z archivních pramenů je známo, že dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený kláštera v Křesoboru, hledat a dobývat uhlí v žacléřském okolí...

Petrovická úpadní

Petrovická úpadní byla hloubena v letech 1974 až 1975 v celkové délce 758,5 m o úklonu 15 stupňů v profilu TH Z3 s ocelovou...