VUD

Úvod Doly a revíry VUD Strana 6
Východočeské uhelné doly

Počátky kopání uhlí na Svatoňovicku

0
Není důvodu předpokládat, že by znalost výskytu kamenného (minerálního) uhlí na Svatoňovicku byla pozdějšího data než na Žacléřsku, Radnicku, Mostecku apod. Vzhledem k častým...

Nástin dějin uhelného hornictví v Podkrkonoší (2)

0
Z archivních pramenů je známo, že dne 15. srpna 1570 povolil opat Kašpar, představený kláštera v Křesoboru, hledat a dobývat uhlí v žacléřském okolí...

Petrovická úpadní

0
Petrovická úpadní byla hloubena v letech 1974 až 1975 v celkové délce 758,5 m o úklonu 15 stupňů v profilu TH Z3 s ocelovou...