ZUD

Úvod Doly a revíry ZUD
Západočeské uhelné doly, Zbůch

Historie hornické činnosti a těžby uhlí na Nýřansku (1)

První doklady o existenci člověka v širším okolí obce Nýřany pocházejí z mladší doby kamenné, tzv. neolitu. Počátky této doby se kladou do období...

Malá merklínská pánev

Tato uhelná pánev je oddělena od ostatních pánví na Nýřansku žulovým hřbetem na Holýšovsku. Většina uhelných slojí procházela pod lesem Výtuň, dále pod obcemi...

Stručná historie dobývání v západočeském uhelném revíru

Počátky dobývání v západočeském uhelném revíru se zabývá několik autorů, kteří se ve svých závěrech rozcházejí pouze minimálně. František Mareš klade počátky těžby uhlí...

Litické a dobřanské doly

Na Liticku, na Valše a na Dobřansku bylo mnoho šachtiček, které ani nejsou statisticky podchyceny. V této uhelné pánvi těžila zpočátku vrchnost — kníže...

Západočeský báňský akciový spolek

Tento důlní podnik prošel určitým historickým vývojem, než se stal jedním z největších těžařských podniků na Plzeňsku. V roce 1860 byla založena několika těžaři...

Báňsko-geologická charakteristika území v okolí Nýřan

Katastrální území Nýřany tvoří z geologického hlediska součást plzeňské kamenouhelné pánve. Bazální karbonská sedimentace začala na rozhraní westfalu C na již stabilizovaném proterozoiku zarovnáním dílčích...

Břaská pánev

Uhelná pánev se rozkládá mezi Stupněm, Vranovicemi a Břasy. Je téměř 3 km dlouhá a 1,5 km široká. Spodní sloj je horší jakosti a...

Blatnické těžařstvo na Nýřansku

Blatnické těžařstvo na Nýřansku bylo druhým největším těžařem na Plzeňsku. Vysoká těžba však trvala jen krátkou dobu. V roce 1872 byl vyhlouben největší a...

Nýřansko-stříbrský revír

Dolování kamenného uhlí v tomto revíru lze položit už do druhé poloviny 18. století. 0 dobývání kamenného uhlí se zmiňuje švédský geolog Ferber, který...