Úvod Doly a revíry Diamo Přehled vybraných významných dat z historie závodu R II – Důl Jasan

Přehled vybraných významných dat z historie závodu R II – Důl Jasan

786
0

1958 – únor, vzniká první důlní závod v oblasti Dolní Rožínka – závod KHB, jehož součástí je i úsek Jasan
1959 – 1. 5. zahájeno hloubení jámy R 2
1959 – 1. 12. zahájena těžba na jámě R 2 ze 3. patra
1962 – zahájeno hloubení jámy R 3 přibírkou šurfu č. 27
1963 – 1. 10. – den vzniku samostatného důlního závodu RII Jasan
1964 – 1.10. závod RII přebírá do těžby od Uranového průzkumu, závod IV Nové Město na Moravě ložisko Slavkovice a zřizuje zde svůj 4. důlní úsek
1966 – jáma R 3 uvedena nejprve do zkušebního a později do trvalého provozu až do úrovně 18. patra
1966 – 1. 3. je ze závodu RII vyčleněn úsek Slavkovice jako samostatný závod,
1966 – je ukončena prorážka mezi jámami R 1 a R 2 na 12. patře, na závodě se zavádí nová dobývací metoda „Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem“,
1967 – uvedeno do provozu první mechanizované náraziště na 3. patře jámy R 3,
1967 – květen, dosud nejtěžší havárie na těžním zařízení jámy R 3, skipoklec přejela do zhlaví těžní věže
1970 – je vytěžen první milion tun uranové rudy od vzniku závodu
1970 – na 14. a 18. patře jsou nasazeny vrtací vozy 2MR-500 „Minirondo“ finské výroby
1973 – je proveden poslední odpal na hloubení jámy R 3, jáma je dohloubena na úroveň 24. patra – hloubka 1200 m
1974 – na ražby překopů jsou nasazeny vrtací vozy VV-4 čs.výroby
1976 – jáma R 3 je uvedena do těžby v celé délce, t.j. na 24. patro
1979 – je ukončena povrchová výstavba závodu
1980 – 17. 1. ve 14.00 hod. vypukl na dobývce 4. zóny na 13. patře důlní požár a jeho likvidace trvá do 21. 1., je to dosud největší důlní požár na uranových dolech u nás
1980 – je dosaženo nejvyšší těžby uranu za rok v historii závodu
1987 – zahájen útlum těžby uranových rud
1987 – zahájeno zkušební dobývání metasomatického typu zrudnění na 19 A zóně 14. patra novou dobývací metodou „Dobývání rudních těles z mezipatrových chodeb“
1991 – 26. 6. – ukončení těžby na jámě R 2
1992 – předání jámy Rozsochy k likvidaci
1993 – 1. 10. – výročí 30 let trvání důlního závodu R II – Jasan
1997 – 1.7. – ukončení činnosti důlního závodu R II po vydobytí severního křídla ložiska
2004 – zahájení postupné likvidace povrchových objektů jámy R 2 (strojovna, oběh vozů, těžní věž)
2004 – zajištění jámy R2 ochranným povalem na jaře 2004
2017 – ukončení těžby uranové rudy o.z. GEAM, Dolní Rožínka, s.p. Diamo
2019 – do jámy R 3 bude prostřelena odvodňovací štola, kterou budou vypouštěny vody po zatopení ložiska

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.