Úvod Doly a revíry OKD Důl Odra v Ostravě

Důl Odra v Ostravě

1375
3

Zakladatelem Dolu Odra byly v roce 1907 Hornoslezské koksovny a chemické továrny, představované Moravsko-ostravským těžířstvem Marie Anna. Důl byl do roku 1910 majetkem této společnosti, která se však finančně velmi vyčerpala pokusy o čerpání důlních vod ze zatopeného Dolu Bedřich v Zábřehu. V roce 1910 odkoupila veškerý důlní majetek Rakouska báňská a hutní společnost se sídlem ve Vídni.

Název dolu byl odvozen od názvu řeky Odry, se kterou důl sousedil. V té době bylo pravidlem, že horníci převáděli názvy dolů do ženského rodu. Proto důl byl znám jako Oderka. Stejně tomu bylo i u dalších dolů např. Louis Lujzka, Alexander Alexanderka, Oskar Oskarka, Šalomoun Šalomouna apod.

Hloubení těžní jámy bylo zahájeno 14. 10. 1907 a v roce 1910 byl instalován elektrický těžní stroj. Konečná hloubka těžní jámy byla 448 m.

Hloubení větrní jámy bylo zahájeno 1.5. 1908 a jáma postupně dosáhla konečné hloubky 259,8 m. Území, na kterém byly obě jámy, bylo téměř každý rok zaplavováno řekou Odrou a tím vznikaly velké škody. Proto byla provedena ochrana proti záplavám zvýšením zděné výztuže jámy o 2,5 m nad terén.

Důl počal těžit uhlí počátkem roku 1910 a těžba se postupně rozvíjela. Ihned po vypuknutí I. světové války byl provoz dolu zastaven, prováděla se pouze nutná údržba a čerpání důlních vod. Těžba se obnovila v roce 1916, kdy bylo zapotřebí uhlí pro válečnou výrobu. V roce 1928 činila roční těžba uhlí 189 500 tun. Vytěžené uhlí bylo dopravováno visutou lanovkou na koksovnu Ignát.

Pro své zaměstnance postavil Důl Odra v letech 1908-28 dělnickou Oderskou kolonii, která měla 35 domů.

V druhé polovině dvacátých let byl důl rekonstruován, těžní jáma prohloubena na konečnou hloubku 471,8 m. prohloubení výdušné jámy na konečnou hloubku 259,8 m bylo ukončeno v roce 1928.

V roce 1928 se začal hloubit větrní vrt, který dosáhl potřebné hloubky 79 m. Nad vrtem byly instalovány dva elektrické ventilátory.

V rámci racionalizace řízení důlních podniků, sloučených od 1. 1. 1946 do národního podniku Ostravsko-karvinské doly n. p., byl Důl Odra 1.10. 1954 připojen organizačně k sousednímu Dolu Jan Šverma a stal se jeho závodem č. 2.

Při ekonomickém posuzování efektivnosti těžeb uhlí ve vztahu na tehdejší nízkou cenu ropy došlo k 1.6. 1968 na Dole Odra k ukončení těžby. Obě jámy byly v roce 1971 zasypány a jejich ústí opatřena železobetonovými poklopy.

3 KOMENTÁŘE

  1. Na rozhraní katastru Mariánských Hor, Ostravy II – Přívozu na pravé straně řeky Odry (na levé straně je katastr obce Lhotka) byla osada Oderka a Důl Oderka. Důl neměl větrní propojení se závodem 1 Dolu Jan Šverma v Mariánských Horách, ani na Důl Masaryk II (Lidice) na rozhraní Lhotky a Petřkovic na levém břehu Odry.
    Z technických zajímavostí – došlo k podpatrovému dobývání pod čtvrtým patrem. Z ústního podání byla organizována „jízda mužstva z podpatra na páse“.
    V místě za : „Přednádražím“ byly dvě kuželové haldy. Obě kuželové haldy byly odstraněny,
    V Ostravě 1 – čtvrtek 13. srpna 2015 – 20:44 hodin

  2. Tam jsem faral do konce roku 1968.Vozili nas tam z jednicky starou dakotou pres mesto.

  3. v padesátých letech sme přikočovali jako kočovní cigáni do Ostravy a ja a muj bratr a můj otec který tam i pozdějc zemřel při záplavě v olu odra koksovně svoboda z me tam pcocovali bylo mi osmnáct pracoval jsme tam 47 let

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.