Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Výbuch metanu na Dole Staříč, v závodu 3 v Chlebovicích 30. prosince...

Výbuch metanu na Dole Staříč, v závodu 3 v Chlebovicích 30. prosince 1976

972
0

První průzkumné čety, které pronikly do oblasti přípravného důlního díla 084 5320, narazily v oblasti kříže tohoto díla se svážnou 084 7321, resp. v ústí protilehlého díla, na mrtvého postiženého, který byl značně popálen, jeho oděv doutnal a v okolí byly další doutnající zbytky hořlavin.

Tento nebezpečný stav byl lokalizován pomocí donesených hasicích přístrojů.

K zásahu do této oblasti záchranáři nastoupili nejpozději ve 20:06 h., avšak zpráva průzkumné čety o tomto stavu byla podána ve 23:25 h. I tato situace dokumentuje složitost spojení a prodlevy v podávání všech zpráv z oblastí, kde byly původní dorozumívací prostředky zničeny a s ohledem na velké vzdálenosti a komplikovanou situaci, nemohly být v potřebném rozsahu nahrazeny ani nouzově. Mnohé časové údaje jsou proto oproti skutečnému stavu v dole podstatně posunuty a jsou tudíž pouze chronologickým přehledem přijatých hlášení, nikoliv záznamem o časovém průběhu prací.

Postupně byly odstraňovány místní zátarasy, vytvořené rozmetanými pásovými konstrukcemi, různým materiálem a výztuží, byla odstraňována zásadní narušení vzduchovodní a zejména vodovodní sítě a zmáhány menší závaly. Největší zával byl na výdušné chodbě nad porubem 084 321 v 810 m chodby 084 6313. Ten znemožňoval kontakt s postiženými této části postižené oblasti. První průnik přes uvedený zával se podařil až 31. 12. v 8:15 h, v době, kdy zde pro vysokou koncentraci CO bylo stále ještě nutno pracovat v nasazených dýchacích přístrojích.

Poté byl ihned z výdušné strany prozkoumán i porub 084 321.

Během ranní a odpolední silvestrovské směny pak byli nalezeni všichni postižení, včetně čtyř pracovníků v zatopené prorážce 088 8330/3. Ti museli být vyprošťováni s použitím potápěčské techniky.

Jako poslední byl nalezen dlouho pohřešovaný elektrikář Piprek, který se nacházel na patrové chodbě 084 4321 u stykačů za svážnou 084 7323, a to pod vodou v muldě, která byla až do výše 1,2 m zatopena vodou, vyteklou z porušeného vodovodního potrubí.

Poslední postižený byl pak vyvezen z dolu 1.1. 1977 ve 2:15 h, tedy po 33 hodinách od vzniku nehody.

O prvních průzkumech a jednotlivých zásazích, o poloze vyproštěných a v první fázi akce vyvezených předmětech byly pořízeny podrobné záznamy, které byly podle uvážení doplněny i úřední svědeckou výpovědí. Další průzkumy v následujících dnech pak vyčerpávajícím způsobem doplnily informace o stavu, výztuži a výstroji důlních děl v celé oblasti postižené nehodou.

Z výsledku průzkumu mimo jiné vyplynulo, že výbuch se šířil všude tam, kde byly položeny pásové dopravníky. Funkčně působily jakoby zápalné šňůry, po nichž se výbuch šířil do široké oblasti 3. a 4. důlního pole závodu.

Vyšetřování příčin havárie

Vyšetřování příčin se zaměřilo (po vyloučení všech ostatních možností) na trhací práci jako pravděpodobný zdroj iniciace výbuchu. Zkoumání byla zaměřena i na možnost ovlivnění spodní meze výbušnosti nahromaděných hořlavých plynů výskytem místního vývěru zemního plynu živičného původu s parafinem, ropou a jinými uhlovodíky. Toto podezření se nepotvrdilo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.