Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Pád vozu do jámy 7. února 1985 na Pomocné jámě ve Zlatých...

Pád vozu do jámy 7. února 1985 na Pomocné jámě ve Zlatých Horách

0

Dne 7.2. 1985 došlo na závodě RD Zlaté Hory ve 3. směně k mimořádné události – pádu důlního vozu 1,25 m3 z 3. patra do jámové tůně. Jen shodou okolností nedošlo k větším hmotným škodám na zařízení Pomocné jámy a k úrazu osob. Bylo poškozeno 8 ks průvodnic a nárazníkový rošt v jámové tůni (škoda cca tehdejších 5 400 Kčs).

V kritickou dobu, kdy došlo k mimořádné události, prováděla osádka Pomocné jámy těžbu plných vozů z 3. patra na povrch. Osádka důlní dopravy 3. patra dopravovala vlak plných vozů s hlušinou na seřadiště (dvoukolejku) k Pomocné jámě.

Z výpovědí účastníků mimořádné události a z výsledků šetření vyplynulo, že v nárazišti 3. patra po odjetí klece s plným vozem na povrch, zůstaly zátyňové branky otevřeny, sklopný můstek zvednut a nezajištěn a pevná zarážka ve sklopené poloze. Ha dvoukolejce cca 15 m od jámy stály plné vozy v počtu 19 zajištěny ruční kolejovou zarážkou s tím, že první dva vozy od jámy byly rozpojeny.

Osádka lokomotivní dopravy při dojetí s vlakovou soupravou k dvoukolejce provedla za jízdy odpojení lokomotivy od soupravy (před vjezdem na výhybku) s úmyslem zajet lokomotivou BND 30 na prázdnou kolej (tam také lokomotiva zajela) a plné vozy zařadit na seřadiště plných vozů – na druhou kolej (to se osádce také povedlo). Jedoucí vozy osádky (řidič a průvodčí) nestačila před nárazem do stojících 19 plných vozů před Pomocnou jámou ubrzdit. Po nárazu do stojících plných vozů došlo k vypadnutí ruční kolejové zarážky a vozy se daly do pohybu směrem k jámě. Narážeč při zjištění pohybu vozů se snažil přestavit zarážku u jámy do horní polohy (zajištěné). Toto se mu podařilo až při průjezdu druhého vozu. První vůz vjel na nezajištěný sklopný můstek a spadl do jámy (z 3. patra do jámové tůně pod 6. patrem). Druhý vůz při nárazu na zarážku se nadzvedl (zadní nápravou od koleje) a další dojíždějící vozy jej postavily na čelo – vůz stál takto bezprostředně na okraji jámového stvolu.

Příčinou mimořádné události bylo porušení ustanovení provozního řádu dopravy 3. patra ze strany řidiče a průvodčího lokomotivy BND 30 (osádka dopravy musí dbát na to, aby na kolejích k těžní jámě byly zarážky proti přejetí vozů, před náražím natažen řetěz a aby zarážka před klecí i nájezdový můstek byly zvednuty.) Dále bylo osádkou porušeno ustanovení o připojování a odpojování lokomotivy za jízdy (je to zakázáno). Ze strany narážečů došlo k porušení ustanovení řádu Pomocné jámy a výnosu č. 12/82 ČBÚ v tom, že po odjetí klece z náraží 3. patra neuzavřeli těžní zátyň a zarážku proti přejetí vozů do jámy zvedli až dodatečně, kdy se vozy daly do pohybu směrem k Pomocné jámě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here