Úvod Doly a revíry RD Jeseník Těžní jáma ve Zlatých Horách

Těžní jáma ve Zlatých Horách

188
0

Těžní skipová jáma byla vyhloubena v obdélníkovém průřezu (3,60 m x 2,70 m) a vyztužena monolitickou betonovou výztuží o síle 0,30 m. Ohlubeň jámy (servisní patro) se nacházela na horizontu + 620,73 m. Pod servisním patrem bylo v hloubce + 606,73 m pomocné patro – vlastní ohlubeň Těžní jámy celá situovaná v rostlém terénu, na kterém byl zbudován uzavírací ochranný poval. Dno jámy (jámová tůň) bylo na kótě + 331,13 m a bylo propojeno šikmým komínem s 6. patrem na úrovni + 299, 10 m. Celková hloubka jámy byla 289,6 m.

Souřadnice osy jámy:

X – 1 053 745,73 m, Y – 529 739,98 m a Z  – 620,73m Bpv

Šikmý komín sloužil pro dopravu propadu ze skipového těžení a k odvodnění jámy. Náraží na všech patrech byla jednostranná, všechna patra byla propojena soustavou komínů s dalšími patry všech zlatohorských ložisek. Náraží v úrovni 3. patra bylo propojeno rovněž s náražím Pomocné jámy a patou Úvodní úpadnice.

Jáma byla uvedena do provozu v roce 1956 a na konečnou hloubku dohloubena v roce 1962. Propojení šikmým komínem s 6. patrem bylo provedeno v roce 1975.

Jamou jezdil skip s předdrcenou rudou, pod ním byla klec pro dopravu lidí.“

Výstroj jámy byla ocelová. Těžní zařízení – jednočinné skipové těžení se skipoklecí a protizávažím – spolu s těžním strojem, situovaným v hlavě betonové věže, bylo před odstřelem věže likvidováno.

Jáma byla po úroveň 3. patra zatopena. Výstroj a lezní oddělení nebylo před zatopením jámy likvidováno, rovněž nebyla likvidována jednotlivá patra a mezipatra včetně komor přilehlých jámě. Odvodnění zatopené jámy není z ekonomického hlediska proveditelné. V r. 2001 byla zasypána nezpevněným zásypem a posledních 14 m zpevněným zásypem.

Přístup do jámy z povrchu byl možný ze dvou úrovní:

• z úrovně pomocné plošiny na povrchu na kótě 606,73 m
• z úrovně servisní plošiny (ohlubně) na kótě 620,73m

Výškové uspořádání pater a komor je následující:

Patro Výšková úroveň (+ m Bpv)
Ohlubeň servisní plošina 620,73
Pomocné patro 606,73
2. mp 577,73
3. patro 534,90
4. patro 460,77
5. patro 384,37
drtírna 371,87
dno 331,13
6. patro 299,10

 

V pátek 15. dubna 2011 byla proveden odstřel 55 m vysoké těžní věže této jámy pomocí trhacích prací.

Technické parametry odstřelu byly: Hlavní destrukční řez o deseti řadách vývrtů o celkové výšce 3 m plošně zasáhl cca 80 % obvodu tubusu těžní věže, přičemž bylo využito asymetricky umístěného otvoru po vstupních vratech v západní stěně tělesa věže. Pomocný destrukční řez pro urychlení pádu torza byl navrtán v úrovni sedmé řady hlavního destrukčního řezu na východní straně tubusu.

V hlavním destrukčním řezu rozděleném do tří sekcí bylo navrtáno celkem 342 vývrtů a celková nálož činila cca 18, 5 kg trhaviny. V pomocném destrukčním řezu bylo navrtáno celkem 44 vývrtů a celková nálož činila cca 2,9 kg trhaviny. Byly použity trhaviny AUSTROGEL P1, SEMTEX A1.

Tímto dnem zmizel symbol zlatohorského revíru, ale z povědomí i jáma jako taková, neboť provedením rekultivace byly zcela odstraněny známky toho, kde se vlastní jáma nacházela.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here