Úvod SHD DVÚZ Stručný popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Centrum

Stručný popis základního systému otvírky a přípravy ložiska Dolu Centrum

643
0

Rubání na Dole CentrumHnědouhelná ložiska jsou sedimentární, deskovitá, zpravidla třetihorního stáří. Celá mocnost cca 30 m se skládá ze tří lavic – svrchní sloj, hlavní (střední ) sloj a podložní sloj. Úklon hnědouhelných slojí nepřesahuje 20°. V dobývacím prostoru dolu Centrum se uhelná sloj nachází v hloubce 160 – 180 m. Celý dobývací prostor závodu je rozdělen na bloky, které jsou shodné s těžebními úseky – dále jsou rozděleny na jednotlivé revíry. Těžba je prováděna výlučně hlubinným způsobem.

Dobývací metody

Od založení dolů Centrum a Kolumbus byly v dobývacím prostoru použity tyto dobývací metody:

1. Komorování zátinkováním se zakládáním vyrubaných komor uhelnými moury, od r. 1891 – 1896.

2. Komorování zátinkováním v plné mocnosti na zával, od r. 1896 – 1916.

3. Komorováním v plné mocnosti s trhací prací na zával, od r. 1916 – 1933.

4. Komorováním v lávkách na zával s trhací prací.

5. Komorování v podsednutí.

6. Stěnováním od r. 1958 – 1960 (pokusná stěna).

7. Stěnování v lávkách na řízený zával od r. 1992.

V současné době jsou v provozu čtyři úvodní důlní díla, která zpřístupňují ložisko z povrchu: jámy Centrum I, Centrum II, jáma XII., jáma Kolumbus III.

Jáma Centrum I – vtažná – prům. 3,8 m – cihlová – hl. 164,7 m slouží pro dopravu delšího materiálu a dle potřeby pro dopravu mužstva. Je vybavena těžními nádobami na 2 vozy, lezním oddělením, výtlačným a plavícím potrubím.

Jáma Centrum II – vtažná – prům. 5,5 m – betonová – hl. 163,0 m těžní jáma s dopravou běžného materiálu jízda mužstva. Je vybavena těžními nádobami na 4 vozy, lezním oddělením, výtlačným potrubím, potrubí pro inertizace a plavení

Jáma XII – výdušná – prům. 3,5 m – cihlová – hl. 155,9 m je vybaveno lezním oddělením/ gravitační potrubí

Jáma Kolumbus III – vtažná – prům. 4,0 m – betonová – hl. 154,7 m, plavící potrubí a inertizaci

Hlavní rozvážka přípravných důlních děl byla vedena podle typu dobývací metody – pro komorové dobývání ve dvou lávkách v pruzích na zával (kdysi 1.TÚ) a pro stěnové dobývání ve čtyřech lávkách s nadstropem (dříve 2.TÚ). Použitý systém hlavní přípravy vycházel z pozice již stávajících důlních děl. Oba těžební úseky byly z hlediska větrání zařazeny do větrní oblasti výdušné jámy č. XII.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.