Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (4)

Stejně jako březohorské doly i bohutínský Důl Štefánik dosáhl, ovšem mnohem později svislé hloubky od zemského povrchu 1008 metrů. Tehdy měl Důl Štefánik (tak se důl nazýval až do roku 1953) otevřeno 29 pater a na dole pracovalo 200 dělníků, 13 dozorců a strojníků. Závodním dolu byl ing. Karel Oktábec. V roce 1930 došlo také […]

Historie březohorského rudného revíru a dolování na Příbramsku (1)

Stručná geologická situace Příbramska Území Příbramska patří geologicky k Českému masivu a je budováno 2 hlavními geologickými celky a to barrandienem a středočeským plutonem, v němž jsou zachovány metamorfované algonkické a staropaleozoické ostrovy. Barrandien tvoří severozápadní část příbramské rudní oblasti a je reprezentován především algonkiem a kambriem. Středočeský pluton tvoří spolu s metamorfovanými ostrovy jihovýchodní […]

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (3)

V roce 1924 byly dobývací práce prováděny jak na jih, tak především na sever od bohutínské jámy. V tomto roce byly připraveny k dobývání a dobývaly se bloky na 17. patře v délce 250 m, na 16. patře v délce 170 m, na 19. patře v délce 123 m, na 20. patře v délce 321 […]

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (2)

Významným rokem v bohutínském dolování byl rok 1912. Toho roku došlo k zastavení těžby na Štěpánce a tím i k zastavení chodu úpravny na tomto dole. Skončilo tím podzemní převážení rudniny ke Štěpánce a ruda z dolu Bohutín II byla dovážena povozy do ústředních úpraven na Březových Horách. Ruda byla odvážena „formany“ z Březových Hor, […]

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (1)

V době, kdy většina březohorských dolů se přiblížila k světové tisícimetrové hloubce a důl Vojtěch již tuto hloubku překročil, začal se na hranicích vysokopeckého a kozičínského katastru hloubit nový důl. Důl byl nejdříve nazýván Vysokopeckým a podnět k jeho založení dal vrchní horní správce Antonín Hozák. Zaměřování dolu započalo v roce 1877 na pozemcích paní […]

120. výročí důlního neštěstí na Březových Horách

Dnes si připomínáme 120 let od tragické události, které se udála v podzemí příbramských dolů. V úterý 31. května 1892 krátce po jedenácté hodině dopolední vypukl na dole Marie na Březových Horách požár, jehož důsledky byly katastrofické a největší v českých dějinách, co se hornictví týče. Katastrofa si vyžádala celkem 319 lidských životů. Z těchto […]

Význam příbramských dolů pro rozvoj báňských věd

Příbramské doly se proslavily nejen svým významem hospodářským, ale i značným příspěvkem, který přinesly k světovému rozvoji bánských věd. Po staletí dobývali příbramští horníci stříbrné a olověné rudy, po staletí vytvářeli široce rozvětvený systém důlních děl 80 šachtami, které patří mezi nejhlubší na světě. Vytvořili tak jedinečné podmínky pro probádání tajemných důlních prostor a sil […]

Ševčinský důl v Příbrami

Důl, mj. nazývaný take Franzschacht, byl zaražen roku 1813 v místech původní středověké šachtice. Šachetní budova Ševčinského dolu pochází z roku 1879. Je vybudována ve stylu průmyslové architektury – typu Malakov (kombinace pálených cihel a kamene), které vévodí 37,5 m vysoká věž se známým dřevěným ochozem (určený údajně pro astronomická pozorování). Již v roce 1909 […]

Důl Vojtěch na Březových Horách

Důl Vojtěch na Březových Horách patřil k hlavním a z ekonomického hlediska nejvýznamnějším dolům březohorského rudního revíru. Tento revír proslavil Příbramsko u nás i ve světě bohatou hornickou tradicí, jejíž počátky sahají až do dávné minulosti. V polovině 16. století zde vyvrcholila první rozsáhlejší konjunktura dobývání stříbra a také díky ní povýšil císař Rudolf II. […]

Likvidace hornické činnosti v klasickém březohorském rudním revíru

Hornická činnost historického březohorského rudního revíru, která se začala již v době slávy a rozmachu keltské říše, pokračovala přes středověk až do současné doby, v roce 1978 skončila. Březohorský rudní revír patřil vždy mezi světové klasické rudní obvody. Rozsah hornických prací, které byly v revíru během několika staletí provedeny, je tak velký, že jej lze […]

Strana 1 z 41234

Upoutávky

Odkazy

Archiv

Nejnovější příspěvky

Štítky

Důl Hamr I – likvidace jámy č. 3