Úvod Technika a technologie Dobývání Kolesové rýpadlo KK1300

Kolesové rýpadlo KK1300

1130
0

Kolesové rýpadlo KK1300, je navržené a konstruované pro těžbu v extrémně tvrdých podmínkách na spodních skrývkových řezech Dolů Bílina. Zde se vyskytuje materiál, jehož zpevnění je dáno vysokou kompakcí zeminy (stlačením a uspořádáním zrn minerálů) a výskytem mikroskopické příměsi diagenetického karbonátu – sideritu v obsahu běžně kolem 3 – 7 %. Projevuje se to vysokou hustotou materiálu (až 2,2 t/m3) a vysokými pevnostními parametry. Jde o nejhůře těžitelné jíly v současných podmínkách povrchových lomů mostecké pánve. Roční výkon rýpadla by měl být min. 10 mil.m3 rostlé zeminy ročně.

Rýpadlo je klasické koncepce s nevýsuvným kolesovým výložníkem a teleskopickým spojovacím mostem, který je na předávacím konci uložen na podpěrném voze vybaveném nakládacím výložníkem, kterým je natěžená zemina předávána na DPD. Podvozky nabírací části i podpěrného vozu jsou housenicové. Zvláštní pozornost byla při jeho návrhu věnována minimalizaci vlastních kmitů horní stavby při těžbě velmi tvrdých partií.

Kolesové rýpadlo se skládá z těchto hlavních částí:

 • Housenicový podvozek
 • Spodní stavba
 • Otočná deska
 • Vyvažovací výložník
 • Kolesový výložník
 • Spojovací most
 • Podpěrný vůz
 • Elektrozařízení, hydraulika a vzduchotechnika

Technické parametry rýpadla KK1300

 • Délka rýpadla: 180 m
 • Výška rýpadla: 53 m
 • Průměr kolesa: 13 m
 • Objem korečku: 1300 l
 • Max. šířka bloku výšky: 30m – 69 m
 • Rychlost pojezdu stroje: 2,5 – 10 m/min
 • Výkon pohonu kolesa: 2 x 1150 kW
 • Šířka dopravních pásů: 2 m
 • Rychlost dopravních pásů: 4,1 m/s
 • Celková hmotnost stroje: 4977 t

Výkonové parametry rýpadla KK1300

 • Teoretický výkon 5500 m3 sypané zeminy/hod
 • Jmenovité otáčky kolesa 5,9 min
 • Rozsah regulace otáček kolesa 50 – 120% jmenovitých
 • Přetížitelnost rypného ústrojí 2,4
 • Minimální šířka řezu při těžbě 57 m
 • Výška řezu 30 m (bez převisu)
 • Hloubka řezu (hloubka pod pojezdovou rovinou) 4 m
 • Střední tlak – stroje na podložku 0,125 MPa
 • Střední tlak – podvozku spoj.mostu na podložku 0,125 MPa
 • Rychlost pojezdu 2,5 – 10 m/min
 • Vodorovný dosah kolesa a teleskopického nakládacího výložníku maximální 191 m
 • Rozdíl mezi vysunutým a zasunutým nakládacím výložníkem 37 m
 • Pracovní sklon pojezdové roviny – podélný 5,60%
 • Pracovní sklon pojezdové roviny – příčný 3,50%
 • Transportní sklon pojezdové roviny – podélný 5,8 / 10%
 • Transportní sklon pojezdové roviny – příčný 3,50%

Mezi další požadavky na nezbytné vybavení rýpadla patří klimatizované kabiny stálých obsluh a jídelna pro osádku včetně nezbytného hygienického zařízení. Kolesové rýpadlo musí být také vybaveno unifikovaným elektronickým řídícím systémem s vazbou na programové řízení dálkové pásové dopravy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.