Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Johannes Mathesius (1504-1565)

0
V ekonomickém vývoji českých zemí v minulosti měly mimořádný význam objev a postupné dobývání 134 stříbrorudných žil jáchymovského ložiska. Vysoké výtěžky z nich umožnily...

Historie těžby uhlí na Svatoňovicku do roku 1945

0
Dolování uhlí na Svatoňovicku je velmi starého data, patří v naší republice k jedněm z nejstarších. Podobně jako na Žacléřsku jsou známy objevy uhlí...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (VII. část)

0
Posledním údobím rozmachu hornictví na Stříbrsku jsou léta 1950 –1975. Nové údobí báňského podnikání ve Stříbře nastalo po více než patnáctileté přestávce provozu. Průzkumné...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (1)

0
Dolování sahá v andělskohorském revíru daleko do minulosti a je úzce spjato s vývojem bruntálského panství. Zdá se však, že osídlení této oblasti až...

Počátky dolování uhlí v Karviné

1
Černé uhlí má od 18. století rozhodující úlohu v dějinách města Karviné i celého Karvinska. Objevu uhlí vděčí Karvinsko za svůj neobvyklý rozvoj, kdy...

Požár na Dole Helena v Novém Sedle 20. prosince 1905

0
Ve středu 20. prosince 1905 došlo na dole Helena v Novém Sedle ve Falknovsko-Ioketské hnědouhelné pánvi k endogennímu požáru, při kterém zahynulo 19 horníků....

Historie českého a slovenského hornictví v datech (16)

5
1921 na zlatodole Roudném byla zavedena vrtací kladiva Flottmann 1921 21.3. nastal výbuch třaskavých plynů na dole Kukla v Oslavanech, zahynulo 26 havířů 1921 11.4. po...

Z historie hornictví na Jesenicku (3)

0
Těžilo se nejen v tzv. městském údolí, kde vznikla hornická osada, ale i přímo pod Jánským Vrchem, kde byla r. 1928 odkryta prudkými dešti...

Z historie hornictví na Jesenicku (6)

0
Teprve kolem roku 1928 dalo biskupské komorní ředitelství vypracovat jedním universitním profesorem z Vratislavi důkladný rozbor hornin ze štol kolem Příčného vrchu a dokonce...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (20)

0
1971 byly otevřeny lomy Most a Březno na Mostecku 1971 byly nasazena štítová výztuž OMKT-M na Kladensku 1971 byly na Slovensku zrušeny doly Marie Sněžná ve...