Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie českého a slovenského hornictví v datech (13)

0
1851 1.11. byla otevřena Horní průmyslová škola v Příbrami pro výchovu důlních dozorců 1851 byla dostavěna Thinnfeldská puchýrna v Podlesí u Příbrami 1851 byl nasazen Rittingerův...

Počátky dolování na Cínovci (5)

0
Třicetiletá válka znamenala v českých zemích úpadek hornictví, který zasáhl i Cínovec. Centrem protireformace bylo poutní místo Bohosudov, odkud jezuité obraceli okolní protestantské obyvatelstvo...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (10)

0
1751 zahájeno dobývání antimonu u obcí Kamenisté, Chabenec, Ostredok u Liptovské Dúbravy na Slovensku 1751 byla u Řemíčova na Mladovožicku objevena stříbrná žíla 1751 zahájena ražba...

Hornictví v českých zemích (V. část)

0
Vývoj hornictví koncem 19. a počátkem 20. století Toto údobí se vyznačuje velmi dynamickým rozvojem hornické činnosti v českých zemích. Zejména v letech 1860-1890 došlo...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (6)

0
1551 bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově 1551 byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj 1551 byla na...

Historie hornictví v Horním Benešově (4)

0
Začátkem 17. století byly doly hodně zaplaveny a stříbro značně zlevnilo. Chuť do dolování byla stále slabší. Listinný materiál z této doby dosud nebyl...

Hornictví v českých zemích (II. část)

0
Hornictví v období konstituování českého státu do husitských válek K významnému rozvoji hornického podnikání dochází až v době XII. - XIV. století, zejména za vlády...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (4)

1
1401 10.6. vydal král Václav IV. nařízení o důlních lánech a změně kuksů 1401 byla ražena v Rokytnici nad Jizerou štola pro nový důl 1403 16.3....

Hornictví v českých zemích (VIII. část)

0
Léta 1945 - 1955 Vývoj hornictví v tomto údobí byl determinován poválečným uspořádáním Evropy a začleněním Československa do sféry vlivu Sovětského svazu. V globálních strategických...

Hornictví v českých zemích (VII. část)

0
Léta 1940 -1945 Pozitivní vývoj hornictví v meziválečném údobí byl přerušen obsazením českých zemí hitlerovským Německem a rozpoutáním druhé světové války. Zabavení židovského majetku a konfiskace...

Mapa hlubinných dolů