Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie hornictví v Horním Benešově (6)

0
Do Horního Benešova byli vysláni nejlepší pracovníci ústavu, a to dr. Mácha a dr. Urban. Celý rok probíhá ve znamení intenzivních výzkumů a pokusných...

Dobývání železné rudy v okolí Měděnce

0
Pravděpodobně již od samého počátku dobývání železných rud v Krušných horách byly známy dva základní typy železnorudných ložisek, a to jednak žily, jednak "rudní...

Počátky dolování na Cínovci (1)

1
„Místo nebo hora, jménem Krupá, kde se nyní kope cín" je první listinně doložená zpráva o dobývání cínových rud v Krušných horách. Listina pochází...

Historie hornictví v Horním Benešově (3)

0
Listina o povýšení Benešova na svobodné horní město se datuje dnem 26. května 1590, ale zachovala se i listina z 10. září 1589, vystavená...

Doly v okolí Jáchymova: Doly u Božího daru

0
Boží Dar (Gottesgab) leží severně od Jáchymova na temeni Rudohoří, poblíž jeho nejvyššího bodu, Keilberg neb Sonnenwirbel (česky prý „Klín") zvaného, 1244 m. vysokého,...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (3)

0
1301 - byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní 1301 - byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město 1302 - první písemná zpráva...

Z historie hornictví na Jesenicku (5)

0
Odlišně posuzoval záležitost tehdejší biskup Filip Gothard Schaffgotsch (1748-1795), který v postupu císařovny spatřoval újmu na starých biskupských právech. Proto se ujal těžby ve...

Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn-W rud

0
Oblast Slavkovského lesa je zajímavým historickým hornickým revírem evropského významu. Rýžování cínu ve Slavkovském lese je patrně nejstarší v Čechách. Bylo zřejmě spojeno s...

Počátky dolování ve stříbrském rudním revíru (I. část)

0
První zpráva o stříbrském dolování se objevuje v Kronice České kronikáře Václava Hájka z Libočan. Avšak již o několik staletí dříve jsou dokládány informace...

Georgius Agricola (1494-1555)

0
Koncem března 2009 uplynulo výročí 515 let od narození významného učence renesanční doby Georgia Agricoly, jež UNESCO zařadilo mezi světová kulturní jubilea. Kdo byl...

Mapa hlubinných dolů