Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (4)

0
Avšak uzavření dolů u Suché Rudné nebylo trvalé. R. 1762 prováděl totiž na výzvu těžařstva jejich vizitaci kutnohorský šichtmistr Alis. Ten předpokládal, že zmáhací...

Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů...

0
100/1945 Sb. DEKRET presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků Změna: 114/1948 Sb. Změna: 106/1950 Sb. Změna: 86/1950 Sb. Změna: 105/1990 Sb. K...

Kutnohorské dolování (3)

0
Kutnohorské dolování můžeme sledovat téměř nepřetržitě od čtrnáctého století. Pro jeho stav v době kolem roku 1300 jsou významné jednak zmínky o antiqua neulango...

Historie českého a slovenského hornictví v datech (9)

0
1701 nejstarší záznam o těžbě rtuti v Nižné Slané 1702 byla zahájena stavba vysoké železářské pece u Příbrami, v dnešní obci Vysoká Pec 1702 je písemně...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (3)

0
Ve zlatých dolech v andělskohorském revíru pokračovalo v důlních pracích až v 2. pol. 17. stol. Hlavní pozornost byla věnována ražení dědičné štoly sv....

Historie dolování na Měděnci a v jeho širším okolí do roku...

0
Přesný počátek dolování rud železa i ostatních kovů na území chomutovského okresu neznáme. Existují nepřímé doklady (nález strusky z tavící pece u Chotěnic) o...

Historie těžby mědi v kraslickém revíru do r. 1945

0
Počátek dolování v okolí Kraslic nelze bezpečně datovat. Podle málo věrohodné zprávy, kterou uvádí hrabě Šternberk, spadá prvá fáze hornické činnosti do 13. století,...

Dolování na Cínovci (10)

0
Není divu, že po okupaci českého pohraničí se říšskoněmecké báňské úřady vrhly na daleko bohatší českou část Cínovce jako na vítanou kořist. Zájem o...

Historie dolování grafitu ve Starém Městě a blízkém okolí (4)

0
Menším ložiskem těženým v rámci Rudných dolů Jeseník n.p. v pozdější době bylo ložisko Kronfelzov (DP Šléglov I). Vyhledávací průzkum grafitu na ložisku Kronfelzov...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (3)

0
S briketováním uhlí se v revíru začalo v roce 1880 v Kynšperku. V roce 1890 zde byla uvedena do provozu ještě i druhá briketárna....

Mapa hlubinných dolů