Březohorský rudní revír

Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír

120. výročí důlního neštěstí na Březových Horách

0
Dnes si připomínáme 120 let od tragické události, které se udála v podzemí příbramských dolů. V úterý 31. května 1892 krátce po jedenácté hodině...

Dědičná štola v Příbrami

0
Koncem 17. století se v březohorských dolech opět zahajuje hornická činnost. Obnovuje se příbramský horní úřad (1689) s rozšířenou působností na dolování v Jílovém...

Důl Drkolnov v Příbrami

0
R. 1836 byla založena nová kolmá šachta na Drkolnově, poněvadž západně položená Wolfgangova šachta již nestačila svým větrným strojem čerpat důlní vody. Také se...

Historie březohorského rudného revíru a dolování na Příbramsku (1)

2
Stručná geologická situace Příbramska Území Příbramska patří geologicky k Českému masivu a je budováno 2 hlavními geologickými celky a to barrandienem a středočeským plutonem, v...

Důl Štěpánka v Bohutíně

0
První svislá jáma v bohutínském revíru byla zaražena v roce 1827, a to v místech, kde bohutínskou štolou, raženou od roku 1821, byly překříženy...

Důl Lill v Příbrami

0
Od roku 1855 do roku 1857 byla Dolní Černojamská žíla otevřena několik mělkými šachticemi a po nálezu bohatých úložků v šachtici při Poncově dvoru...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (8)

0
Poslední velkou průzkumnou akcí, od které se očekávalo, že při ní budou zjištěny rudné zásoby velkého objemu na Hůrecké žíle, byla ražba překopu nejdříve...

Důl Wolfgang v Příbrami

1
U staré úklonné jámy Wolfgang ústila i štola Wolfgang. Přesný rok založení jámy Wolfgang není znám, někteří autoři udávají rok založení v roce 1828,...

Založení, výstavba a provoz Dolu 25. únor v Bohutíně (4)

0
Stejně jako březohorské doly i bohutínský Důl Štefánik dosáhl, ovšem mnohem později svislé hloubky od zemského povrchu 1008 metrů. Tehdy měl Důl Štefánik (tak...

Jáma Jarošovka v Příbrami

0
Staré dušnická štola nazývaná Josefskou dědičnou štolou se v roce 1813 čelbou přiblížila ke staré středověké šachtici na Strachovských vrších, s jejímž hloubením se...

Mapa hlubinných dolů