RD Jeseník

Úvod Doly a revíry RD Jeseník Strana 3
Rudné doly Jeseník

Důl Hraničná

0
O historii dobývání železnorudného ložiska Hraničná se zachovalo málo zpráv. Počátky dobývání spadají asi do 2. poloviny 19. století. Údobí rozkvětu železářství střídá úpadek...

Ložisko grafitu Velké Tresné

0
Grafit v lokalitě Velké Tresné, okr. Žďár nad Sázavou byl objeven v roce 1854. Značný rozvoj těžby byl v 80. letech 19. století. V...

Pád rozbušek do těžní jámy 13. listopadu 1986 v RD Jeseník,...

0
Dno 13. 11. 1986 došlo na těžní jámě závodu Horní Benešov k mimořádné události - pád brašny s 30 ks rozbuškami DEP-S do jámy. Střelmistr...

Ložisko Zlaté Hory – Kozlín

0
Ložisko je otevřeno z Nové jámy v nadm. výšce 756 m, z niž jsou vyraženy překopy do otvírkových děl ložiska ZH-jih na 1., 2....

Ložisko Zlaté Hory – Hornické skály

0
V úrovni 0. patra (780 m n.m.) bylo ložisko otevřeno štolou Josef, dále pak větracím komínem K1307, ústícím na povrchu v nadm. výšce 900...

Ložisko Zlaté Hory – Jih

0
0. patro bylo otevřeno celkem pěti štolami, vyraženými v rámci geologicko-průzkumných prací v nadmořské výšce 735 m. Využívány byly štoly 0100 (ražba zahájena 30....

Ložisko Zlaté Hory – Východ

0
V ložisku ústí tato důlní díla: Pomocná jáma, vyhloubená z povrchu (587,4 m. n.m.) do hloubky 287,3 m n.m. Z jámy je rozfáráno 3. patro...

Ložisko Zlaté Hory – Západ

0
Ložisko je otevřeno těmito důlními díly: - Štola Hackelberg (812 m n.m.) - Štola Mír (675 m n.m) - Úvodní úpadnice 2401 na úrovni 3. patra chodby...

Komín Josef (Větrník) v Horním Městě

0
V roce 1955 byl nejprve proveden neúspěšný pokus o nalezení ústí štoly Josefy, nakonec byl jako přístup do štoly vyzmáhán „komín" (důlní dílo bylo...

Větrací komín K 2 v Horním Městě

0
Komín byl vyražen jako větrní z 1. patra, prvních 15 m byl ražen pod úhlem cca 40°, dále pak byl ražen jako vertikální v...

Mapa hlubinných dolů