Úvod Důlní neštěstí, nehody, havárie Požár v úpadnici na Dole Vítězný únor v Záluží 29. ledna...

Požár v úpadnici na Dole Vítězný únor v Záluží 29. ledna 1981

2963
0

Ve dnech 29.-30. 1. 1981 došlo na Dole Vítězný únor v Severočeském hnědouhelném revíru k rozsáhlejšímu důlnímu požáru s místním výbuchem požárních plynů, který způsobil částečnou destrukci uzavírací hráze na chodbě č. 1231.

MÍSTO HAVÁRIE

Důlní chodba č. 1231 byla situována v ochranném pilíři jam a sloužila jako vtažná pro ovětrání základen 2. lávky. Uhelné zásoby této části dolového pole byly vyrubány (dobývací metodou komorováním v pruzích na zával, používanou téměř na všech hlubinných dolech v SHR), proto vedení závodu vypracovalo návrh na likvidaci uvedené chodby postupným obezdíváním. K záparu a následnému požáru došlo v místě paty úpadní části chodby č. 1231, kde byla provedena izolace křižování s další chodbou pomoci hráze a zaplavením prostor za hrází popílkem. Tato úpadní část se sklonem 25 % byla dlouhá asi 70 m.

PRVNÍ ZÁSAHY

V ranních hodinách dne 28.1. byl před posledním obezděním úpadní části uvedené chodby zjištěn zápar, který byl likvidován odstraněním zapařeného uhlí a vychlazením.

S ohledem na stav záparu vydal hlavní inženýr závodu příkaz k provedení uzavírky na hlavě úpadnice, v místě dříve vybudované přípravné protipožární hráze. Zazdívka byla provedena metrovou špalíkovou hrází na maltu a akce byla ukončena v průběhu odpolední směny dne 29. 1. 1981.

Téhož dne ve 23.00 hod. hlásil směnový technik výron kouře za zdi s indikaci 0,05 % CO na prvním kříži a 0,01 % CO na výdušné. Byla svolána četa ZBZS (23.20 hod.), jejíž četař hlásil v 0.40 hod. částečnou destrukci zazdívky v horní třetině. V 01.20 hod. bylo inspekční službou rozhodnuto o nové zazdívce v další přípravné protipožární uzávěře za pomoci čety HBZS, které byla povolána v 01.40 hod.

Ve 04.30 hod. byl zahájen odběr vzorků k rozboru v laboratoři HBZS a v 7.50 hod. před dokončením uzavírky dal vedoucí likvidace havárie příkaz k napouštění úpadní části chodby vodou. Po deseti minutách napouštění hlásil směnový technik HBZS, že z požářiště byla slyšet slabá detonace, proto bylo napouštění vody ihned na příkaz vedoucího likvidace havárie zastaveno.

Situace byla oznámena výrobnímu odboru příslušného podniku a poté rozhodl předseda revírní havarijní komise o jejím svolání.

ZÁSAH CO2

Mezitím bylo dohodnuto mezi vedoucím likvidace havárie a ředitelem HBZS Most napouštění úpadní části chodby č. 1231 kapalným CO2 z lahví o obsahu 40 litrů (pomocí napouštěcího rozvodu HBZS) za účelem ochrany záchranářů a zamezení vzniku výbušné koncentrace požárních plynů v prostoru požářiště. Láhve s kapalným CO2 byly ihned objednány v CHEZA v Záluží, avšak čas nutný k dopravě a manipulaci ovlivnil zahájení napouštění CO2 za uzavírací zeď. Bylo s ním započato až ve 12.06 hod.

Prvních 40 kusů lahví (náplň láhve 20 kg CO2) bylo vypuštěno pomocí rozvodu přesně za hodinu. Přitom dal vedoucí likvidace havárie příkaz k uzavření a omítnutí hráze, což bylo dokončeno ve 13.47 hod.

Na základě příznivé indikace obsahu CO ve všech důlních dílech bylo povoleno fárání osazenstvu na odpolední směnu ve 14.50 hod.

Na návrh havarijní komise pokračovalo napouštění CO2 až do 31. ledna 04.30 hod. Celkem bylo do požářiště napuštěno 1360 litrů kapalného CO2, což představuje zaplnění prostoru 680 m3. Zajímavý a poučný je průběh stavu ovzduší. Vzorky byly odebírány zpoza hráze pomocí ejektoru, napřed v hodinových a po uzavírce ve dvouhodinových intervalech. Před napuštěním bylo ve vzorcích asi 17 % O2 (otvor v hrázi), 3,0 % CO2 0,5 % CO a 0,8 % CH4. Zvýšení podílu CO2 a úbytek O2 se projevil až po několika hodinách, kdy se v důsledku změny podmínek v požářišti zvýšil podíl CO a CH4.

Akce byla ukončena vybudováním další uzavírací hráze a dotěsněním popílkovým záplavem. Přestože v historii hlubinného hornictví v SHR již došlo k výbuchům požárních plynů i k likvidaci důlních požárů pomocí napouštění CO2, nejednalo se o běžný případ a obvyklý postup při jeho likvidaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..