Úvod Média Slavnostní ukončení akce v lokalitě Mydlovary s.p. Diamo

Slavnostní ukončení akce v lokalitě Mydlovary s.p. Diamo

574
0

Dne 10. května 2011 proběhlo v areálu bývalé chemické úpravny MAPE Mydlovary slavnostní ukončení projektu „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště KIV/D“. Pozvání na tuto akci přijala řada významných hostů, především pak ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek, zástupci ministerstva životního prostředí a starostové okolních obcí.

Všechny přítomné přivítal jménem ředitele s. p. DIAMO Ing. Bc. Jiřího Ježe ředitel odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram Ing. Václav Plojhar. V úvodním vystoupení ředitel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jež připomněl slavnostní zahájení akce v prosinci 2008, kdy tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Říman symbolicky zahájil sanační práce bouráním zdi bývalé chemické úpravny a řekl: „Jsem velmi rád, že termín na dokončení a předání díla do 30. 10. 2010 byl úspěšně splněn, a dnes můžeme přestřihnout pásku, která nám symbolicky otevře zrekultivovanou plochu.“

Poté vystoupil ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek, který mimo jiné řekl: „Dnes, při slavnostním ukončení na Mydlovarech jsem rád, že i MPO jako zakladatel DIAMO si může připsat kladné body v rámci řešení environmentálních zátěží po hornické a úpravnické činnosti, a věřím, že i nadále ve spolupráci s managementem státního podniku DIAMO a dalšími orgány vytvoříme potřebné předpoklady pro to, aby zdejší oblasti byla navrácena malebná tvář typická pro Jižní Čechy, a další generace mohly sanované území účelně využívat.“ Na závěr popřál pan ministr státnímu podniku DIAMO hodně úspěchů i při dalších projektech.

Po krátkých vystoupeních dalších hostů proběhlo samotné přestřižení pásky, které umožnilo vstup do areálu, kde ještě v roce 2008 stála bývalá chemická úpravna Mydlovary.

Je třeba říci, že akce sanace a rekultivace úpravny uranových rud a odkaliště KIV/D byla prvním velkým projektem toho druhu v České republice, při kterém byla realizace odstranění staré ekologické zátěže spolufinancována ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí v programovém období 2007 – 2013, tj. ze zdrojů poskytovaných Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí a příslušným podílem prostředků žadatele – v tomto případě garantovaných pro s. p. DIAMO zakladatelským ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkové náklady na realizaci akce bez příslušné DPH činily celkem 652,5 mil. Kč, z toho podíl prostředků z EU činil z uznatelných nákladů v rámci spolufinacování akce celkem 468 mil. Kč.

Předmětem projektu byla likvidace a sanace části areálu bývalé chemické úpravny uranových rud MAPE Mydlovary a dokončení sanace a rekultivace odkaliště K IV/D ve stejné lokalitě. Cílem projektu byla revitalizace území o rozloze 47 hektarů v oblasti mezi obcemi Mydlovary, Dívčice a Zbudov, severozápadně od Českých Budějovic.

Projekt vyřešil definitivní eliminaci rizika uvolňování radionuklidů do životního prostředí z kontaminovaných účelových objektů a konstrukcí bývalé výrobní části závodu MAPE a rovněž z oblasti kalojemu K IV/D o rozloze 32 ha na úroveň doporučených hodnot dávkového příkonu záření gama rekultivovaných ploch s ohledem na přírodní pozadí ostatního okolí a rovněž dořešil konečnou eliminaci prašnosti sanovaných ploch, aby bylo definitivně odstraněno riziko transportu zbytkových radionuklidů do životního prostředí. Další navazující efekt sanace předpokládá eliminaci rizika ohrožení kvality vody rybníka Velké Nákří a sanované území bude díky rekultivaci začleněno do krajiny a bude možné je znovu vhodným způsobem využívat.

Na místě odstraněných objektů chemické úpravny a odtěžené kontaminované zeminy je provedena lesotechnická rekultivace a sanované odkaliště je zatravněno.

Projekt jako vybraný zhotovitel realizovalo sdružení společností Energie – stavební a báňská, a.s., GEOSAN GROUP, a. s. a OK PROJEKT, s. r. o.

Proces rekultivace jednotlivých odkališť v předmětné oblasti probíhá postupně od ukončení provozu MAPE v roce 1991 rychlostí limitovanou finančními možnostmi státního rozpočtu. Zpracovaný Technický plán likvidace a jeho průběžné aktualizace počítají s ukončením prací v roce 2024, zároveň ale upozorňují na zatím nedostatečné financování ze strany státu a tím možné vyvolané oddálení tohoto termínu. Získání kofinancování z prostředků Evropské unie na likvidaci části areálu a kalojemu D tak značně zreálnilo dodržení původního předpokladu.

DIAMO, státní podnik, tak zúročil mnohaletou přípravu projektu v rámci 1. vyhlášené výzvy Operačního programu Životní prostředí v říjnu 2007 a předložil úspěšnou žádost o finanční podporu realizace projektu „Sanace a rekultivace areálu Mydlovary“, která přitom byla v této výzvě největším projektem řešícím starou ekologickou zátěž. Tato úspěšnost byla samozřejmě podmíněna i vstřícným přístupem příslušných ministerstev a rovněž SFŽP. Dnes lze i konstatovat, že přes počáteční nejistoty v napjatosti naplnění termínu realizace, se všichni zúčastnění na realizaci akce zhostili svých úkolů na „jedničku“ a konečný termín realizace a předání díla, tj. 30. 10. 2010 byl splněn.

Zdroj: Tisková zpráva Diamo, s.p.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..