Úvod O zdarbuh.cz

O zdarbuh.cz

Zdař Bůh.cz – stránky o českém hornictví, jeho zašlé slávě a současnosti.

Snahou stránek www.zdarbuh.cz je zachytit a zdokumentovat české hornictví. Polistopadové změny, kterými jsme byli aktéry, nicotně zasáhly i oblast hornictví, kdy byla postupně uzavřena většina z těžebních kapacit tehdejšího uhelného, rudného, nerudného a uranového hornictví. Tento krok, který přišel, přijít musel, avšak přišel bez koncepce, nikoliv s ní.

A tak důsledkem toho nebyly jen uzavřené doly, milióny tun odepsaných zásob jinak připravených k těžbě, ale i minulost a historie, za kterou se většina lidí začala stydět. Styděla se za to, co pomohlo povznést význam a slávu českých zemí. Hornictví si vysloužilo nálepku nástroje minulého režimu, ale jen hrstka lidí pochopila, že hornictví společně se zemědělstvím stojí na začátku všeho – je nedílnou součástí rozvoje lidské společnosti, vstupním prvkem každého výrobního cyklu.

Hornictví nemá na růžích ustláno, ačkoliv věhlas a um českých horníků byl znám po celém světě. Z těchto důvodů vznikly i stránky www.zdarbuh.cz, které se snaží zachytit a uchovat informace o českém hornictví i pro příští generace. Cílem tak nebude jen dokumentární činnost, ale i činnost osvětová, která zájemcům o hornictví mnohé napoví.