Důl Doubrava

Horníci na Dole Rožná
jáma Obránců míru

Mapa hlubinných dolů