Úvod Montánní spolek

Montánní spolek

„Montánní spolek Zdař Bůh“ vznikl z popudu několika lidí, kterým není lhostejný stav a historický odkaz českého hornictví. Montánní spolek Zdař Bůh je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kulturních hodnot a kulturního dědictví vyplývajících z historických tradic hornictví.

Přípravný výbor vypracoval stanovy a podal u Ministerstva vnitra ČR návrh na registraci, které k 29. září 2011 provedlo registraci  (IČO 22771948). První ustavující schůze spolku proběhla 25. října 2011, kdy byli přijati první členové, zvoleny orgány spolku a program činnosti.

Spolek tímto zahájil svou činnost, přičemž prvním úkolem je získání širšího povědomí a finančních prostředků pro své aktivity, kdy jedním ze stěžejních úkolů, které si spolek vytkl za cíl, je digitalizace dobových materiálů a zejména převod, zajištění a zpřístupnění  jednoho historického důlního díla.

18. prosince 2015 došlo díky novelizaci Občanského zákoníku k přejmenování spolku z Montánní společnost Zdař Bůh na Montánní spolek Zdař Bůh (dále jen MSZB).

Náplň

– obnova a ochrana dochovaných montánních památek a hornických lokalit
– sbírkotvorná činnost v oblasti hornictví
– zachovávání starých hornických tradic a zvyků
– sdružování zájemců o hornickou historii
– seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem
– badatelská činnost v oboru hornictví, přednášková a osvětová činnost
– podpora turistického ruchu
– vytváření ekonomické základny k dosahování a plnění cílů spolku
– úzká spolupráce s webem zdarbuh.cz

Podpora spolku

Pokud chcete podpořit spolek, jeho činnost, cíle a program, můžete podporu vyjádřit finančním darem, přesto za jakoukoliv formu pomoci Vám děkujeme a velice si jí vážíme.

Jestliže budete požadovat potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňového odpočtu, do emailu prosím připište identifikaci Vaší platby, Vaše iniciály a kontaktní adresu. Po připsání platby na účet spolku Vám potvrzení zašleme na uvedenou adresu.

Fio banka, a.s., pobočka Ostrava
Účet č.: 2800190761/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ0520100000002800190761
Variabilní symbol pro dary: 520111
Poznámka pro příjemce: vepište např.: „Petr Novák, dar spolku”, nebo můžete ponechat pole prázdné

Další možností, jak podpořit náš spolek:

– věcné dary (např. kancelářské potřeby apod.)
– předměty hornické povahy či tipy, kde se nachází a zda je lze zachránit
– cenné jsou i Vaše nápady a náměty na činnost spolku aj.

Kontakt

Montánní spolek Zdař Bůh
P. Bezruče 1650
735 41 Petřvald
Česká republika
IČ: 22771948
DIČ: CZ22771948

Telefon: +420/775698099
E-mail: info@zdarbuh.cz
Website: www.mszb.cz, www.zdarbuh.cz/spolek

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s., pobočka Ostrava
Účet č.: 2800190761/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ0520100000002800190761