Důl Ludvík

Zabezpečovací zařízení proti pádu vozů do těžní jámy
Důl Lhotka

Mapa hlubinných dolů