Úvod Důl Paskov asi nespasí nic. Odbory: Majitelé rýžovali, nyní ať pomohou Důl Paskov, lokalita Sviadnov

Důl Paskov, lokalita Sviadnov

Důl ČSM

Mapa hlubinných dolů