Úvod Doly a revíry Diamo Historie státního podniku Diamo

Historie státního podniku Diamo

2848
0

Práce na dobývce v uranovém doleUranový průmysl ČR, jehož představitelem je s. p. DIAMO, je poměrně mladým odvětvím, avšak má bohatou tradici, opírající se o 400 letou historii dobývání v jáchymovském rudním revíru, kde se dobývalo především stříbro, později rudy Co a Ni a od poloviny minulého století i uranové rudy. Až do roku 1912 byla světová potřeba uranu pro výrobu barev a radia pro lékařské účely kryta téměř výhradně z jáchymovského smolince.

Rozvoj uranového průmyslu byl těsně spjat s vývojem vnitřní situace v Československu a mezinárodních vztahů po roce 1945. Podpisem dohody mezi ČSR a SSSR o vyhledávání, těžbě a dodávkách uranové rudy do SSSR ze dne 23.11.1945 byl dán podnět ke vzniku národního podniku Jáchymovské doly v Jáchymově, prvopočátku dnešního státního podniku DIAMO.

1.1.1946 – Ustaven národní podnik Jáchymovské doly (JD) v Jáchymově, podřízený Ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci ministerstva průmyslu. Od roku 1949 se uranový průmysl členil na těžební inspektoráty, ke kterým v roce 1953 přibyl samostatný inspektorát Chemická úpravna v Nejdku. Ředitelství uranového průmyslu přímo řídilo skupiny pro kutací práce (revize, vyhledávání a průzkum) a stavebně montážní činnost (závod Budování).

1.4. 1954 – Zřízen Závodní ústav národního zdraví pro pracovníky Jáchymovských dolů, u kterého byl později (1960) vytvořen Ústav hygieny práce uranového průmyslu (ÚHPUP), dnes SÚJB.

2.11. 1955 – Na základě usnesení vlády vznikla Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS) jako ústřední orgán s právy ministerstva.

1.4.1956 – V návaznosti na předešlé rozhodnutí se inspektoráty změnily na národní podniky se společným názvem Jáchymovské doly a rozlišením podle těžební oblasti nebo druhu činnosti:

Těžební n.p. JD
— Jáchymov
— Mariánské Lázně
— Horní Slavkov
— Příbram
— Trutnov

Účelové
— Chemická úpravna Nejdek
— Stavební závody
— Strojovna Dvory

V souladu s rozvojem a ukončováním těžby v jednotlivých oblastech i s potřebami rozvoje dalších činností postupně docházelo ke změnám v tomto členění, rušení některých národních podniků a zřizování nových.

1958 – ze skupiny Kutacích prací byl vytvořen n. p. JD — Geologický průzkum

1959 – zřízena účelová organizace n. p. JD — Projekce (bývalý Projektový ústav uranového průmyslu, PÚUP)

1962 – n. p. MAPE — chemická úpravna v Mydlovarech

1964Vývojové středisko ÚSVTRS (později Výrobní základna uranového průmyslu – VZUP) a pracoviště palivových článků (pozdější Ústav jaderných paliv)

1965 – n. p. Základna rozvoje uranového průmyslu (sloučení dřívějších JD Stavební závody, JD Strojovna Dvory, Geofyzikální závod Ostrov nad Ohří).

V souvislosti s připravovaným ukončením těžby v Jáchymově a přesunem převážné části těžebních objemů do příbramské oblasti byla v roce 1960 ÚSVTRS přemístěna z Jáchymova do Příbrami.

1966 – Názvy podřízených organizací změněny na Uranové doly (UD). Pro rozvoj severočeské oblasti ustavena účelová organizace Uranové doly Hamr (nyní o. z. TÚU Stráž pod Ralskem).

1.7.1967 – Byla zrušena Ústřední správa uranového průmyslu (od 14.7.1965 nástupce ÚSVTRS) a zřízena státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl (ČSUP), podřízená ministerství hornictví.

1.1.1976 – Postavení ČSUP změněno na koncern s koncernovými podniky a účelovými organizacemi, 1981 Po skončení výstavby a zkušebního provozu zřízen k. p. Chemická úpravna Stráž pod Ralskem a při UD Příbram zřízen Závod důlní mechanizace.

Organizační členění koncernu ČSUP v polovině 80. let:

a) Koncernové podniky
1. Uranový průzkum Liberec
závody: IV — Nové Město na Moravě
V — Rynoltice
VIII —Příbram
IX —Spišská Nová Ves

2. UD Západní Čechy
3. UD Příbram
4. UD Dolní Rožínka
5. UD Hamr
6. Chemická úpravna uranového průmyslu Mydlovary
7. Chemická úpravna uranového průmyslu Stráž pod Ralskem
8. Základna rozvoje uranového průmyslu Příbram
9. Výstavba dolů uranového průmyslu Praha — Zbraslav
10. Vývojová základna uranového průmyslu Kamenná

b) Koncernová účelová organizace

11. Projektový ústav uranového průmyslu Ostrov nad Ohří

1988 – Postavení ČSUP změněno z koncernu na státní podnik s označením podřízených organizačních jednotek jako odštěpných závodů.

1991 – V souvislosti s ukončením těžby v příbramské oblasti byl státní podnik přemístěn do Stráže pod Ralskem.

1.4. 1992 – V souvislosti s první vlnou privatizace došlo k delimitaci některých závodů a provozů (mimo hlavní výrobu) na samostatné akciové společnosti

1. 5. 1992 – Změna názvu podniku na DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

1.1. 1993 – Po rozdělení Československé federativní republiky se státní podnik DIAMO stává právním nástupcem ČSUP. Pokračuje proces privatizace a transformace na tržní ekonomiku.

1.1 1997 – Bylo na státní podnik DIAMO převedeno právo hospodaření ke státnímu majetku laguny Ostramo Ostrava.

1.11. 2001 – Došlo k připojení bývalého státního podniku Rudné doly, Rudné doly téhož roku zanikly

1.1. 2002 – Byla ke státnímu podniku připojena likvidovaná část ostravsko-karvinských dolů pod názvem ODRA.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..