Úvod Doly a revíry OKD Čerpání důlních vod na Dole Petr Bezruč

Čerpání důlních vod na Dole Petr Bezruč

2024
2

Hydrogeologická situace

Hydrogeologické poměry byly značně složité zejména ve vztahu k zasypání bývalých jam Ida I a Ida II. Netěsnosti způsobovaly zvýšené a nekontrolovatelné přítoky vod do prostoru závodu Petr Bezruč. Dalším nebezpečím pro těžbu byla v možnosti komunikace vody ze stařin do důlních prostor prostřednictvím puklin.

Čerpání důlních vod bylo kaskádní tzn. hlavní čerpací stanice byla na 14. patře. Výtlačné potrubí bylo vedeno v Nové jámě č. 2 na 10. patro. Odtud byla veškerá důlní voda čerpána na povrch. Tuto hlavní soustavu doplňovala čerpací stanice na 15. patře, která měla výtlačné potrubí vyústěno do žumpovních překopů čerpací stanice na 14. patře. Dále byla v provozu čerpací stanice na 13. patře, odkud byla většina důlních vod čerpána na povrch a pouze malá část byla čerpána na 10. patro.

Hlavní čerpací stanice na 14. patře

Hlavní čerpací stanice se nacházela na 14. patře. Do žumpovních překopů o objemu 2x 2025 m3 byla stahována voda ze 14. patra, jámové tůně Nové jámy č. 2 a čerpací stanice na 15. patře.

Čerpací stanice byla vybavena 6 čerpadly (č. 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Technické údaje čerpadel:

Čerpadlo č. 6, 7, 9, 10, 11 typ: Sigma 100 – CDA – 230/VIII
výkon: 1000 l/min-1
2 950 ot/min-1
výtlačná výška: 500 m

Čerpadlo č. 8 typ: Sigma BVA 6/XIII OHD
výkon: 2000 l/min-1
1470 ot/min-1
výtlačná výška: 460 m

Výtlak z hlavní čerpací stanice na 14. patře byl řešen následovně. Od čerpadel č. 6 a 7 společným potrubím Js 150 k Nové jámě č. 2 a touto jamou potom v potrubí Js 200 do žumpovních překopů čerpací stanice na 10. patře.

Od čerpadel č. 9, 10, 11 druhým potrubním tahem tentokrát Js 200 po čerpadlo č. 8, od čerpadla č. 8 potom potrubím Js 150 k Nové jámě č. 2 a toto jamou druhým tahem potrubí Js 200 do žumpovních překopů čerpací stanice na 10. patře.

Výtlak čerpadla č. 8 byl samostatně připojen k potrubnímu tahu Js 150.

Odčerpání vod z jámové tůně Nové jámy č. 2 bylo vyřešeno jedním čerpadlem č. 13 a výtlačným potrubím Js 100 do žumpovních překopů hlavní čerpací stanice na 14. patře.

Technické údaje čerpadla v jámové tůni

Čerpadlo č. 13 typ: Sigma KDMU 80
výkon: 300 l/min-1
výtlačná výška: 23 m

Dva potrubní tahy v úrovni 14. patra od čerpací stanice k Nové jámě č. 2 byly mezi sebou pro případ potřeby propojeny.

Čerpací stanice na 15. patře

Tato čerpací stanice zajišťovala odčerpání důlních vod z oblasti 15. patra a také 14/1. podpatra. Objem žumpovních překopů čerpací stanice 15. patra byl 2x 380m3. Výtlačné potrubí bylo vyvedeno do žumpovních překopů hlavní čerpací stanice v úrovni 14. patra. Čerpací stanice byla vybavena 3 čerpadly ( č. 14, 15, 16).

Technické údaje čerpadel:

Čerpadlo č. 14, 15 typ: PLR OW – 100/4
výkon: 1000 l/min-1
výtlačná výška: 250 m

Výtlak z čerpací stanice 15. patra byl řešen následovně:

Od čerpadel č. 14, 15, 16 společným potrubím Js 150 do hlavní čerpací stanice na 14. patře.

Čerpací stanice na 13. patře

Tato čerpací stanice sloužila pro odčerpání důlních vod přitékajících na úroveň 13. patra, důlních vod přitékajících ze závodu Zárubek a taktéž pro zde čerpanou jámovou tůň jámy Terezie. Objem žumpovních překopů této čerpací stanice byl 2x 1200m3.

Čerpací stanice byla vybavena 3 čerpadly (č. 17, 18, 19)

Technické údaje čerpadel:

Čerpadlo č. 17, 18 typ: Sigma 150 – CDA – 400 – 20/VIII
výkon: 4000 l/min-1
1480 ot/min-1
výtlačná výška: 900 m

Čerpadlo č. 19 typ: PLR OW – 100 A/4
výkon: 1000 l/min-1
2960 ot/min-1
výtlačná výška: 250 m

Výtlak z čerpací stanice byl řešen následovně:

Čerpadlo č. 17 a 18 bylo připojeno dvěma potrubními tahy Js 200 (mezi sebou propojenými) od čerpadel k Nové jámě č. 2 a toto jamou potom přímo na povrch. Čerpadlo č. 19 bylo napojené potrubním tahem Js 200 k Nové jámě č. 2 a zde se napojilo na další potrubní tah Js 200 vedoucí z hlavní čerpací stanice 14. patra do žumpovních překopů 10. patra.

Odčerpání jámové tůně jámy Terezie bylo vyřešeno jedním čerpadlem č. 12. Výtlačné potrubí Js 100 bylo vyvedeno do žumpovních překopů čerpací stanice 13. patra.

Technické údaje čerpadla v jámové tůni:

Čerpadlo č. 12 typ: Sigma KDMU 80
výkon: 300 l/min-1
výtlačná výška: 23 m

V oblasti 13. patra se také zvlášť zachycoval přítok ze sloje Olga. Přepad z této nádrže byl veden do žumpovních překopů čerpací stanice 13. patra. Dále byl jeden tah vyveden jako provozní požární voda pro 14. a 15. patro a také jako provozní pro 13. patro.

Čerpací stanice na 10. patře

Tato čerpací stanice sloužila pro odčerpání důlních vod přiváděných z hlavní čerpací stanice na 14. patře, menší části důlních vod přiváděných z čerpací stanice na 13. patře a dále přítoků z úrovně 10. patra. Objem pumpovních překopů této čerpací stanice byl 2x 1060 m3.

Čerpací stanice byla vybavena 5 čerpadly (č. 1, 2, 3, 4, 5)

Technické údaje čerpadel:

Čerpadla č. 1, 2, 3, 4 typ: Sigma 100 – CDA – 230/XIV
2950 ot/min-1
výtlačná výška: 800 m

Čerpadlo č. 5 typ: Sigma BVA 6/IX + IX OHD
1490 ot/min-1
výtlačná výška: 800 m

Výtlak z čerpací stanice byl řešen následovně:

Čerpadla č. 1, 2, 3, 4 byla připojena na společné potrubí Js 150 s tím, že čerpadlo č. 2 nebylo napojeno přímo na tuto větev, ale přes čerpadlo č. 1. Toto potrubí bylo v Nové jámě č. 2 napojeno na výtlačné potrubí Js 200 vedené z čerpací stanice 13. patra na povrch. Čerpadlo č. 5 bylo napojeno na samostatný potrubní tah Js 200 vedený k Nové jámě č. 2
a touto jamou na povrch.

Oba potrubní tahy (Js 150, Js 200) byly mezi sebou propojeny pro případ potřeby.

Závěr

Popsaná situace se příliš nelišila od jiných šachet OKR ať již utlumených i v současnosti provozovaných. Provoz závodu Petr Bezruč byl násilně přerušen právě v roce 150 výročí založení šachty tj. 1992 ,,slavným útlumem‘‘ nejenom Ostravsko – karvinského hornictví.

V rámci SD Ostrava měla být Nová jáma č. 2 prohloubena širokoprofilovým vrtáním soupravou Wirth VSB – VI mezi 14. a 16. patrem na kótě – 1050 m p. J. m. (1318 m).

Právě toto prohloubení by si vyžádalo určité změny ve způsobu odvodňování a čerpání důlních vod. K tomu už bohužel nedošlo.

2 KOMENTÁŘE

  1. Ty čerpací stanice na 15. patře byly dvě, jedna ve východním poli směrem od šibíku č.3 a druhá v západním kousek od šibíku č.4 pod svážnou u “Hermíny”
    Přítoky ze sloje Olga, byly tzv. “stalinským” kanálem na 12. patře a odtud se to svádělo na 13. a dále

  2. Pro upřesnění: na dole Petr Bezruč byly dvě HČS a to na 10. a 13. patře, následně byla na 14. patře patrová čerpací stanice (nikoliv hlavní, jak je uvedeno ve článku) a krom výše zmiňovaných čerpacích míst na 15. patře, tak bylo ještě čerpací místo ve sloji Gizela-Františka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..