Úvod Odstřel těžní věže Do-I Dolu Dobrava 26.10. 2006 Důl Doubrava

Důl Doubrava

Mapa hlubinných dolů