Úvod Přehled důlních podniků ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru a jejich organizace v roce 1926 Jáma Bettina v Doubravě

Jáma Bettina v Doubravě

Mapa hlubinných dolů