Úvod Doly a revíry OKD Těžní věž jámy Habsburk – Pokrok 1/1 zachráněna

Těžní věž jámy Habsburk – Pokrok 1/1 zachráněna

1954
0

O dění v areálu Pokrok (původní název Důl Habsburk) odštěpného závodu ODRA, kat. území Petřvald u Karviné jsme již jednou informovali ve spojitosti s ukončením akce v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje „Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – areál Pokrok“ financované z prostředků Ministerstva financí České republiky. Předmětem plnění byly demoliční práce, spočívající ve snesení devíti objektů pozemního a průmyslového stavitelství, které vzhledem k ukončení těžby uhlí na dané lokalitě přestaly plnit svou funkci. Celá akce byla velmi náročná, neboť ve dvou objektech byly umístěny movité kulturní památky – těžní stroj s měničem z roku 1941 a turbokompresor z roku 1948, které bylo nutno před samotnou demolicí odborně demontovat a přemístit na nová stanoviště do strojovny a kompresorovny v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě.

Po ukončení akce v březnu 2010 zůstala v areálu Pokrok ve správě o. z. ODRA ještě těžní budova s těžní věží jámy Pokrok 1/1, která byla prohlášena dne 3. 4. 1997 za kulturní památku (dále KP).

Těžní budova jámy Pokrok 1/1 byla vlivem hornické činnosti a stále častějších nezákonných zásahů do konstrukčního systému budovy ze strany sběračů druhotných surovin již v tak tristním stavebně technickém stavu, že svým stavem bezprostředně ohrožovala nejen zdraví a životy osob, ale i samotnou stabilitu těžní věže. Náklady na opravu s ohledem na rozsah poškození těžní budovy a její nevyužitelnost by byly nehospodárně vynaložené finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Proto vedení o. z. ODRA rozhodlo na základě § 8 odst.1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn, požádat Ministerstvo kultury ČR (dále MK ČR) o zrušení prohlášení věci za kulturní památku u nemovitosti – těžní budova s tím, že po zrušení prohlášení bude těžní budova odstraněna a jako památka ponechána pouze těžní věž. Žádost s ohledem na havarijní stav objektu podpořily odbornými stanovisky orgány státní památkové péče města Orlové i Moravskoslezského kraje. Na základě naší žádosti a doporučujících odborných stanovisek MK ČR v srpnu 2010 zrušilo prohlášení těžní budovy za KP. Práce na samotném odstranění objektu byly zahájeny v září 2010 bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí MK ČR. Odstranění budovy pak realizovali vlastní pracovníci o. z. ODRA pod vedením zkušeného mistra demoličáře pana Kubíka a odborného autorizovaného stavbyvedoucího Ing. Reichla. Před vlastní demolicí budovy bylo nutno stavebně oddělit konstrukci těžní věže od konstrukce budovy, oddilatovat a zabezpečit těžní věž tak, aby během demolice nebyla poškozena. Po této přípravě trvající měsíc byla budova za použití hydraulických nůžek postupně odstraněna. Suť byla odvezena na nedalekou sanační stavbu v areálu Pokrok a kovový odpad o hmotnosti cca 300 tun odvezen a prodán. Náklady na realizaci odstranění objektu byly plně pokryty z výnosů za prodej kovového odpadu.

Odstraněním rozlehlého zchátralého objektu těžní budovy s nevzhlednou nepůvodní přístavbou z 60. let minulého století pomohlo nejen zvýšit bezpečnost osob v areálu, ale přineslo i možnost využití části uvolněného území pro novouvýstavbu dle požadavku budoucího investora a především odhalilo monumentální krásu ocelové konstrukce těžní věže, jak ji naši předkové před téměř sto lety vybudovali. Pokud se podaří zajistit v roce 2011 potřebné finanční prostředky, bude věž po nezbytných opravách opatřena novým nátěrem a oplocena v souladu s vyhláškou ČBÚ č. j. 52/1997 v platném znění. Poté se těžní věž vzpěrového typu z roku 1912 stane opět důstojnou dominantou hornického města Petřvald i celého okolí.

Těžní věž jámy Pokrok 1/1 je předposlední těžní věží v rámci o. z. ODRA, která je kulturní památkou a dosud nebyla po ukončení těžby opravena a ošetřena nátěrem. Poslední těžní věží by měla být věž typu Walsum těžní jámy Barbora vtažná v areálu bývalého dolu Barbora (původní název Důl Austria), kde se předpokládá zahájení demolice těžní budovy z prostředků Ministerstva financí České republiky v roce 2011. Po demolici a nutné opravě by rovněž tato věž měla být ošetřena nátěrem.

Záchrana těžní věže jámy Pokrok 1/1 je další z příspěvků státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA na cestě k zachování kulturního a technického dědictví v oblasti černouhelného hornictví a je pozitivně vnímána nejen laickou a odbornou veřejností, ale i orgány státní památkové péče měst Ostrava, Orlová, Petřvald a Karviná a také Moravskoslezského kraje.

Zdroj: Občasník Diamo, ročník XVI (XXXIII), číslo 1/2011

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..