Úvod Doly a revíry Březohorský rudní revír Historie březohorského rudného revíru a dolování na Příbramsku (1)

Historie březohorského rudného revíru a dolování na Příbramsku (1)

2641
2

Stručná geologická situace Příbramska

Území Příbramska patří geologicky k Českému masivu a je budováno 2 hlavními geologickými celky a to barrandienem a středočeským plutonem, v němž jsou zachovány metamorfované algonkické a staropaleozoické ostrovy.

Barrandien tvoří severozápadní část příbramské rudní oblasti a je reprezentován především algonkiem a kambriem. Středočeský pluton tvoří spolu s metamorfovanými ostrovy jihovýchodní část oblasti.

Z tektonického hlediska se v příbramské rudní oblasti projevují vlivy assyntského a především variského vrásnění. Assyntské vrásnění postihlo horniny algonkia, projevuje se jejich zvrásněním, spilitovým vulkanismem a patrně založilo i první fáze směrné tektoniky směru SV – JZ typu jílové rozsedliny. Variský orogén se projevuje daleko výrazněji jak zvrásněním kambrických hornin, tak i směrnou tektonikou SV – JZ /jílová rozsedlina, dědovský zlom a mj. mladší příčnou a severojižní tektonikou, vznikem diabazových žil v barrandienu a vyvřením středočeského plutonu. Tektonika podmínila typické střídání různých souvrství v barrandienu a má podstatný vliv na vznik rudních ložisek. Na výrazné poruchy směru SV – JZ jsou v kambriu a algonkiu vázána nejdůležitější ložiska. Ve středočeském plutonu se z ložiskového hlediska nejvýrazněji projevuje tektonika směru SZ-JV.

Příbramsko je klasickou oblastí žilných rudních ložisek mnoha typů, vázaných geneticky na postmagmatické projevy středočeského plutonu. Nejdůležitější jsou ložiska barevných kovů a ložiska radioaktivních surovin, z nich Pb-Zn-Ag ložiska Březové Hory a Bohutín a uranová ložiska v exokontaktu plutonu lze právem považovat za ložiska velmi významná ve světovém měřítku.

Kromě typických polymetalických a uranových rud se v příbramské rudní oblasti vyskytují i žíly s Sb – Au zrudněním, určitý význam v historii dolování na Příbramsku měla i žilná ložiska s převahou železných rud.

Nejvýznamnějšími a skutečně klasickými polymetalickými ložisky v rámci příbramské rudní oblasti jsou ložiska Březové Hory a Bohutín. Problematika ložisek radioaktivních surovin, která vytvořila novou, moderní éru dobývání na Příbramsku, je velmi široká, a nebude proto zmiňována.

Ložiska Březové Hory a Bohutín jsou strukturně vázána na velmi výraznou poruchu SV – JZ směru, tzv. jílovou rozsedlinu. Obě ložiska jsou tvořena řadou strmých žil, většinou severojižního směru, vázaných především na diabasové žíly v kambriu, v Bohutíně částečně i na dioritové těleso, které sem zasahuje do hloubky jako apofyza středočeského plutonu. Žíly dosahují délky až několik kilometrů a hloubky přes 1,5 km. Nejdůležitější žilou březohorského ložiska je Vojtěšská hlavní žíla a v Bohutíně Klementská žíla.

Z mineralogického hlediska je březohorsko-bohutínský revír velmi pestrý a bohatý, v minulosti zde bylo popsáno více jak 100 minerálů.

Názor, že ložiska Březové Hory a Bohutín lze považovat za ložiska významná ze světového hlediska, dokumentuje skutečnost, že za celou dobu existence tohoto těžebního revíru bylo zde vytěženo asi 15-20 mil. tun rud s obsahem 0,75 mil. tun olova a zinku, 100 tis. tun antimonu a kolem 3-4 000 tun stříbra.

Z dnešního pohledu mají značný význam i polymetalická ložiska ve středočeském plutonu, vázaná na mineralizované struktury SZ – JV směru.

Jejich reprezentantem je ložisko Ag-Zn-Cu rud Vrančice, významné především vysokým obsahem stříbra.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den,
    mám osobní dotaz. Zajímala by mě nejhlubší hloubka těžební jámy a z jaké hloubky a z kolika pater se těžila ruda.

    Děkuji moc za odpověď
    Seemannová Marta
    25.7.2016

  2. Důl Prokop 1597m. Celkem. 41pater. Největší zásoby měla Vojtěžská hlavní žíla která byla báňsky ověřena3610m. Byla těžena do hloubky 1300-1600m ve směrné délce3 km. ZDAŘ BŮH..

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..