Úvod Důl ČSA na Mostecku musí těžař po konci dobývání zlikvidovat Velkolom ČSA

Velkolom ČSA

Korečkové rypadlo RK 5000

Mapa hlubinných dolů