Úvod Důl ČSA na Mostecku musí těžař po konci dobývání zlikvidovat Velkolom ČSA

Velkolom ČSA

Mapa hlubinných dolů