Úvod Důl ČSA na Mostecku musí těžař po konci dobývání zlikvidovat Korečkové rypadlo RK 5000

Korečkové rypadlo RK 5000

Velkolom ČSA

Mapa hlubinných dolů