Úvod Média Ministr Kuba: Důl Žebračka je velmi nebezpečný a hrozí jeho propad

Ministr Kuba: Důl Žebračka je velmi nebezpečný a hrozí jeho propad

651
0

Projev na 36. schůzi Poslanecké sněmovny dne 15. 3. 2012

Vážená paní předsedající, paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi reagovat na interpelaci paní poslankyně Konečné ve věci likvidace opuštěného důlního díla propadliny těžební komory Žebračka, která se nachází v bývalém těžebním areálu Zlaté hory, která se pozastavuje nad nezbytností definitivní likvidace propadliny, a to jejím zasypáním.

Týká se to průběhu měsíce října loňského roku, kdy zaslal ministr průmyslu a obchodu, můj předchůdce Martin Kocourek, paní poslankyni Konečné podrobnou informaci o problematice zabezpečení opuštěného důlního díla Žebračka. Ve své odpovědi chronologicky popsal stav propadliny, zdůvodnil zařazení projektu likvidace do programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, vysvětlil nutnost zahájit práce vedoucí ke stabilizaci propadliny, jejíž současný stav může znamenat bezprostřední ohrožení života pro osoby, které do této lokality neoprávněně vstupují.

Vzhledem ke skutečnosti, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 32. schůzi 8. prosince vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra průmyslu a obchodu na výše uvedenou interpelaci, podal jsem paní poslankyni Konečné doplňující písemnou zprávu, ve které také reaguji na její vystoupení v Poslanecké sněmovně.

Za základní k tomu považuji skutečnost, že Ministerstvo financí zrušilo zadávací řízení veřejné podlimitní zakázky na provedení stavebních prací s názvem Likvidace opuštěného díla Žebračka. Zrušení toho zadávacího řízení ale neznamená, že by měly být úplně zastaveny práce na odstranění závady, které spočívají skutečně v bezprostředním nebezpečí ohrožení života a zdraví občanů, kteří by navštívili tuto lokalitu. Ministerstvo průmyslu a obchodu uložilo státnímu podniku Diamo, aby zpracoval plán zajištění a následné likvidace důlního díla a poté požádal obvodní báňský úřad o povolení předmětné hornické činnosti. Tento plán dle našeho názoru musí mimo základních opatření k zajištění bezpečnosti obsahovat i opatření, která povedou k efektivnímu zpřístupnění celého prostoru a bezprostředního okolí propadliny, k zamezení vstupu osob do navazujících podzemních důlních děl a kterými bude zajištěno neprodlené odstranění staticky nestabilních převisů, které se vyskytují na propadlině Žebračka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo státním podnikem Diamo seznámeno s dalším postupem prací, který v podstatě v téhle chvíli lze stručně popsat tak, že došlo k zaměření hlavním důlním měřičem, dojde k detailnímu zakreslení aktuálního stavu vlastního propadu do základní mapové dokumentace. Vyhodnocení mapových podkladů umožní stanovit nejmenší obrysovou křivku kolem propadu, která zaručí dostatečnou pevnost skalního masivu pro pohyb pracovníků a následné technické práce. Ty budou spočívat ve vymýcení veškerých dřevin uvnitř této spojité křivky a vlastní trasa bude rozšířena za pomoci techniky na jednoduchou zpevněnou komunikaci, která bude využita pro stavbu plotu a dále bude sloužit k jeho údržbě. V tomto prostoru je uvažováno o výstavbě druhé linie oplocení, do kterého bude vpleten signální vodič, který zaznamenává pohyb oplocení nebo jeho porušení. Na sloupu uvnitř této zóny se nainstalují kamery, jejichž záběr pokryje celou oblast hrany propadu. Bude realizováno elektropřipojení a bude vyvedena signalizace na dispečerské stanoviště bezpečnostní agentury. Souběžně s tímto neodkladným řešením zdraví ohrožujícího stavu důlního díla bude probíhat práce na sestavení plánu zajištění důlního díla Žebračka do doby jeho likvidace. Zajištění bude spočívat v navrtání masivu v oblasti převisu propadliny, následně budou provedeny trhací práce velkého rozsahu, které zajistí odstranění tohoto převisu. Sestřelením převisu se dosáhne zasypání důlních chodeb v úrovni prvního patra, tím dojde k zamezení vstupu osob do navazujícího podzemí. Bezprostřední nebezpečí úrazu pádem horniny tím bude výrazně sníženo. Po vyřešení střetu zájmů bude plán zajištění předložen Obvodnímu báňskému úřadu v Ostravě a zůstane přitom zachován jako kulturní památka, tak možnost zimovišť zvláště chráněných živočichů.

Závěrem bych rád paní poslankyni informoval, že převedení (???) pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu a státního podniku Diamo jsou připraveni vám k tomu poskytnout další informace. Je to interpelace, která přecházela mezi funkčním obdobím mého předchůdce a mým. Chci paní poslankyni upozornit, že budeme dbát na to, aby všechny tyto procesy a práce proběhly maximálně efektivně. Přesto jsem přesvědčen, že argumentovat tím, že ten stav je tam nějakou dobu stejný a mohl by tak klidně zůstat, je poměrně argument, který končí v momentě, kdy tam skutečně se někomu něco stane a kdy bude poškozeno něčí zdraví. Nejsem konkrétním odborníkem na to, abych vyhodnocoval stav a nebezpečí daných lokalit, na to jsou odborníci na báňském úřadu a na Diamu. Naším úkolem je zabezpečit, aby práce proběhla maximálně efektivně a vedla k tomu procesu, a to za své funkční období, byť přechází tato interpelace od mého předchůdce, chci paní poslankyni slíbit. Slibuji, že tu záležitost takto řešit budu a jsem kdykoli připraven s ní tuto otázku diskutovat s odborníky z našich organizací. Děkuji.

Zdroj: Parlamentní listy.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..